Eva Olmerová české poezie

/ Tomáš Weiss

Vyjde kniha o Vladimíře Čerepkové (1946 - 2013). V šedesátých letech minulého století jí bylo v básnické Praze plno. Mladistvá energie, poezie ve Viole, Václav Hrabě, večírky, lásky. Divočina dní, poezie jako živočichopis.
Vyjde kniha o Vladimíře Čerepkové (1946 - 2013). V šedesátých letech minulého století jí bylo v básnické Praze plno. Mladistvá energie, poezie ve Viole, Václav Hrabě, večírky, lásky. Divočina dní, poezie jako živočichopis.

Básničky si začala psát jako chovanka dětského domova. Tam se ocitla v deseti letech, protože se o ní matka nestarala a otec byl ruský osvoboditel, který si v květnu 1945 prostě v Praze "zarelaxoval", stejně, jako mnoho jeho spolubojovníků.

„Pořád jsem psala o čemkoliv, co mě napadlo, proletělo hlavou. V děcáku to taky představovalo vysvobození z reality, útěk před tím hnusným světem. Když mně v patnácti řekli, že je to poezie a prý dobrá, hrozně mě to překvapilo.“

Tím, kdo podporoval vydání jejich prvních básní byl František Hrubín, který v jejich rukopisech poznal energii syrového, životem otřískaného talentu a zároveň citlivé tykadlo, které ohmatávalo terén vlastní poetickou řečí.

Tykadlo se v polovině 60.let motalo Prahou a živilo se po beatnicku, tedy všelijak.. Díky poezii se ale o ní dozvěděl umělecký šéf poetické vinárny Viola Jiří Ostermann, a tak se z vinárny stal její základní tábor. Jazz Luďka Holana a Evy Olmerové, prostředí souznějících duší.

A pak střih - rok 1968. Nápisy "Běž domů Ivane" na ruské tanky nějak nefungoval, takže mnoho lidí naopak z domova odešlo. Čerepková, tato dcera ruského osvoboditele, také. Ve francouzské emigraci to pro českou básnířku ale nebyla nikdy žádná Viola. Příležitostné práce, rozpad manželství, batikování triček....a literatura? Básničky občas otisklé v exilových časopisech a pomocné práce v domácnostech literátů (Jan Čep, Jiří Kolář....)

Do Prahy se podívala až v roce 1995. V Paříži zemřela loni v srpnu, domů se definitivně vrátila letos v dubnu. Její ostatky byly pochovány na břevnovském hřbitově.

Další články

Nakladatelství Vyšehrad slaví 80 let od vzniku. Nejstraší fungující české nakladatelství. Přes 3000 vydaných knih. Jména jako Ladislav Kuncíř, Aloys Skoumal, Bedřích Fučík....A nakladatelská novinka září 2014? Příznačně Evropské duchovní dějiny. Přesně. Takové by vlastně mohlo být nakladatelské motto Vyšehradu.
Aktuality

Osm křížků Vyšehradu

Nakladatelství Vyšehrad slaví 80 let od vzniku. Nejstraší fungující české nakladatelství. Přes 3000 vydaných knih. Jména jako Ladislav Kuncíř, Aloys Skoumal, Bedřích Fučík....A nakladatelská novinka září 2014? Příznačně Evropské duchovní dějiny. Přesně. Takové by vlastně mohlo být nakladatelské motto Vyšehradu.
 | Tomáš Weiss
Průvodní zpráva Státní bezpečnosti vypracovaná na základě rukopisu Prometheova játra. 
Po prostudování knihy básní uvádím několik výňatků, usvědčujících Jiřího Koláře z trestné činnosti.
Aktuality

Věc: Jiří Kolář, leden 1953

Průvodní zpráva Státní bezpečnosti vypracovaná na základě rukopisu Prometheova játra. Po prostudování knihy básní uvádím několik výňatků, usvědčujících Jiřího Koláře z trestné činnosti.
 | ppor. Olšaník
Možná jste si toho všimli také - existují tři čeští svatí, kteří se jmenují Deml, Reynek a Váchal. Ten posledně jmenovaný se narodil před 130 lety a proto byly připraveny dvě výstavy a dvorní nakladatelství Paseka vydalo knihy nové a další dotisklo.
Aktuality

Napsal, vyryl, vytiskl a svázal - Josef Váchal

Možná jste si toho všimli také - existují tři čeští svatí, kteří se jmenují Deml, Reynek a Váchal. Ten posledně jmenovaný se narodil před 130 lety a proto byly připraveny dvě výstavy a dvorní nakladatelství Paseka vydalo knihy nové a další dotisklo.