Zůstat celý život velkým dítětem jako Seton

/ Pavel Hošek, Tomáš Weiss

Propagátor "indiánské lesní moudrosti" Ernest Thompson Seton (1860 - 1946) se v české kotlině těší stále velké popularitě. Na praxi skautingu má dodnes větší vliv než jeho zakladatel lord Baden-Powell. Víc o životě a díle této osobnosti v knize Pavla Hoška Evangelium lesní moudrosti.
Propagátor "indiánské lesní moudrosti" Ernest Thompson Seton (1860 - 1946) se v české kotlině těší stále velké popularitě. Na praxi skautingu má dodnes větší vliv než jeho zakladatel lord Baden-Powell. Víc o životě a díle této osobnosti v knize Pavla Hoška Evangelium lesní moudrosti.

Ukázka:

Setonovo dětství bylo jedním slovem nešťastné. Ve vzpomínkách líčí domácí prostředí jako pochmurné a skličující. Náboženskou výchovu, které byl doma vystaven, vnímal jako něco děsivého. Atmosféru, která vládla v jeho rodině, opakovaně popisuje jako bezútěšnou. Bylo to prostředí zachmuřené vážnosti, bez humoru, bez spontánních citů, bez lidské blízkosti. Ovšem s jednou důležitou výjimkou. Tou byl silný citový vztah k matce. Hovořil o ní jako o světici a mučednici. Jeho vzpomínky na ni jsou jediným světlým momentem v jinak dosti otřesném líčení dětských let.

Vůči otci naopak cítil směs strachu a odporu. Jako citlivé a trochu vznětlivé dítě byl z otcovy strany často umravňován a kázněn, což ovšem zakoušel jako nespravedlnost a křivdu. Takto o tom hovoří jako dospělý muž. V dětství ale zřejmě zakoušel spíš zoufalství a zármutek. Nejspíš ho trápilo, jako tolik jiných dětí, že si nedokáže získat tatínkovo uznání.

Míval občasné záchvaty melancholického hněvu. A právě v takových chvílích býval otcem kárán a trestán, což pro něj bylo velmi ponižující. Svým bezpočetným sourozencům, které vesměs intelektuálně převyšoval, se postupně odcizil. S některými se pokoušel spřátelit, ale vždy znovu se cítil nepochopen či zrazen.

Záhy ale našel požehnaný únik z bezútěšného domácího prostředí, když se uchyloval do lůna divoké přírody... Je zřejmé, že tam utíkal před domácí atmosférou úzkosti a viny a že jeho celoživotní výchovné působení, které stálo u zrodu skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti, vycházelo v nemalé míře z jeho vlastní nenaplněné touhy po šťastném dětství, které mu bylo odepřeno. On sám to takto líčil. Právě proto chtěl „vyhloubit studnu, z niž by „jiní mohli pít“.

 

Další články

Žár a led je poslední díl trilogie o silných ženách – skvělé firemní právničce Natalii De la Grip, humanitární pracovnici Isobel Sørensenové či novinářce Ambře Vinterové. Každý díl má svou nepřehlédnutelnou hlavní hrdinku, nezávislou ženu se silnou osobností, nadšením pro svou práci a sex-appealem, který konečně objeví ten pravý.
Aktuality

Vášeň a zrada uprostřed zmrzlého severního Švédska

Žár a led je poslední díl trilogie o silných ženách – skvělé firemní právničce Natalii De la Grip, humanitární pracovnici Isobel Sørensenové či novinářce Ambře Vinterové. Každý díl má svou nepřehlédnutelnou hlavní hrdinku, nezávislou ženu se silnou osobností, nadšením pro svou práci a sex-appealem, který konečně objeví ten pravý.
 | nakl. Grada
Stanislav Komářek (1958) má dar psát zajímavě a stručně a šedesátku považuje za ideální čas k sepsání pamětí. Nikdo neznáme „hodiny ani dne“, jak Komárek připomíná. Ano, psát paměti v plné síle a dokud si člověk něco pamatuje. Vznikly tak dvousvazkové memoáry Města a městečka.
Aktuality

Stanislav Komárek vzpomíná raději hned

Stanislav Komářek (1958) má dar psát zajímavě a stručně a šedesátku považuje za ideální čas k sepsání pamětí. Nikdo neznáme „hodiny ani dne“, jak Komárek připomíná. Ano, psát paměti v plné síle a dokud si člověk něco pamatuje. Vznikly tak dvousvazkové memoáry Města a městečka.
 | Tomáš Weiss
Milan Nápravník (1931 - 2017) jen nejen autor surrealistické poezie a legendárního textu Moták z roku 1969. Po své emigraci v roce 1968 psal také eseje. Jejich výbor teď vychází pod názvem Prokletá slast a jiné eseje v nakladatelství Academia. Z doslovu editora Ladislava Fanty přinášíme ukázku:
Aktuality

Prokletá slast a jiné eseje Milana Nápravníka

Milan Nápravník (1931 - 2017) jen nejen autor surrealistické poezie a legendárního textu Moták z roku 1969. Po své emigraci v roce 1968 psal také eseje. Jejich výbor teď vychází pod názvem Prokletá slast a jiné eseje v nakladatelství Academia. Z doslovu editora Ladislava Fanty přinášíme ukázku: