Jaký má Neil Gaiman vztah ke spiritualitě a náboženství?

/ Český rozhlas Wave

Gaimanova tvorba je plná mytologie, čar a kouzel, spirituality a náboženských odkazů. Kde se Neil Gaiman se svým tajuplným světem vzal? O Gaimanovi je známo, že své dílo vystavěl na rozsáhlých znalostech. Fanoušci jej popisují jako knihomola, on sám ve svých esejích mnohokrát popsal, jak jako dítě trávil čas v knihovnách a neustále četl. Které Gaimanovo dílo je nejvíce náboženské? Víc v pořadu Hergot!, který připravuje Český rozhlas Wave.
Gaimanova tvorba je plná mytologie, čar a kouzel, spirituality a náboženských odkazů. Kde se Neil Gaiman se svým tajuplným světem vzal? O Gaimanovi je známo, že své dílo vystavěl na rozsáhlých znalostech. Fanoušci jej popisují jako knihomola, on sám ve svých esejích mnohokrát popsal, jak jako dítě trávil čas v knihovnách a neustále četl. Které Gaimanovo dílo je nejvíce náboženské? Víc v pořadu Hergot!, který připravuje Český rozhlas Wave.

Další články

V knize Bílý pramen se vydáváme do Ašska v první polovině 20. století – v době, kdy byla většina obyvatelstva německé národnosti, včetně hlavní hrdinky Hedviky. Proč se Klára Teršová rozhodla zasadit svůj debut zrovna sem? Jak se dívá na odsun německého obyvatelstva po roce 1945? A jaké knižní plány má s prostředím Ašska do budoucna? Další díl podcastu nakladatelství Argo.
Aktuality

#mojeargo na vlnách: Když na Ašsku žili Němci

V knize Bílý pramen se vydáváme do Ašska v první polovině 20. století – v době, kdy byla většina obyvatelstva německé národnosti, včetně hlavní hrdinky Hedviky. Proč se Klára Teršová rozhodla zasadit svůj debut zrovna sem? Jak se dívá na odsun německého obyvatelstva po roce 1945? A jaké knižní plány má s prostředím Ašska do budoucna? Další díl podcastu nakladatelství Argo.
 | nakl. Argo
Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, proběhla 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války.
Aktuality

6. srpna 1944 byl spáchán masakr v Životicích

Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, proběhla 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války.
 | Tomáš Weiss
Filozof náboženství Richard Kearney (1954), ústřední postava této knihy, ve svém pojetí sekularizace vychází z dnes již klasického díla svého učitele Charlese Taylora. Ten ji chápe jednak jako proces privatizace, odchodu náboženství z veřejného prostoru a jeho oddělení od jiných oblastí lidského života (ekonomiky, práva, politiky aj.), především ale jako zpochybnění určitých náboženských koncepcí a jako situaci, kdy náboženství či jeho převládající podoba – přestává být samozřejmé.
Aktuality

Tekutá víra Richarda Kearneyho

Filozof náboženství Richard Kearney (1954), ústřední postava této knihy, ve svém pojetí sekularizace vychází z dnes již klasického díla svého učitele Charlese Taylora. Ten ji chápe jednak jako proces privatizace, odchodu náboženství z veřejného prostoru a jeho oddělení od jiných oblastí lidského života (ekonomiky, práva, politiky aj.), především ale jako zpochybnění určitých náboženských koncepcí a jako situaci, kdy náboženství či jeho převládající podoba – přestává být samozřejmé.