6. srpna 1944 byl spáchán masakr v Životicích

/ Tomáš Weiss

Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, proběhla 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války.
Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, proběhla 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války.

Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

Pomník Matky, slavnostně odhalený v roce 1949, je také mementem všech obětí okupace. Jeho autorem je karvinský akademický sochař a malíř Franciszek Świder. U pomníku byla v letech 1982–1984 vystavěna budova, v níž je umístěna stálá muzejní expozice. Muzeum Těšínska spravuje památník od roku 1990. V roce 1994 byla vytvořena nová stálá expozice. Kromě vlastní životické tragédie se expozice věnuje i vývoji okupačních poměrů, formám nacistické represe, polskému a českému odboji nebo osvobození. Složité období dokládají unikátní dokumenty, fotografie stejně jako dobové zbraně nebo oděvy.

z textů Muzea Těšínska

Vznikl dokumentární román na pomezí žánrů, který beletrizuje archivní materiály, ale podobným stylem jako Šikmý kostel nabízí čtenáři i pocity a východiska žen a dětí postižených rodin nebo dává nahlédnout do myšlenkových pochodů mužů, kteří stáli na straně bezpráví: starosty a hospodského Životic, který bez skrupulí hostil gestapáky, místního policejního pohlavára, který si masakrem vyřizoval osobní účty, nebo velitele partyzánů, který stál za zpackanou diverzní akcí, na niž masakr reagoval.

z textu Kláry Kubíčkové o knize Karin Lednické Životice

Další články

Filozof náboženství Richard Kearney (1954), ústřední postava této knihy, ve svém pojetí sekularizace vychází z dnes již klasického díla svého učitele Charlese Taylora. Ten ji chápe jednak jako proces privatizace, odchodu náboženství z veřejného prostoru a jeho oddělení od jiných oblastí lidského života (ekonomiky, práva, politiky aj.), především ale jako zpochybnění určitých náboženských koncepcí a jako situaci, kdy náboženství či jeho převládající podoba – přestává být samozřejmé.
Aktuality

Tekutá víra Richarda Kearneyho

Filozof náboženství Richard Kearney (1954), ústřední postava této knihy, ve svém pojetí sekularizace vychází z dnes již klasického díla svého učitele Charlese Taylora. Ten ji chápe jednak jako proces privatizace, odchodu náboženství z veřejného prostoru a jeho oddělení od jiných oblastí lidského života (ekonomiky, práva, politiky aj.), především ale jako zpochybnění určitých náboženských koncepcí a jako situaci, kdy náboženství či jeho převládající podoba – přestává být samozřejmé.
 | nakl. Karolinum
Z mnoha pohledů výjimečný český spisovatel Jáchym Topol oslaví kulatiny. Narozený je 4. srpna 1962. Jistě se bude zítra a dalších pár dnů o něm psát a mluvit. A to je velmi dobře, protože když už moderní česká literatura, tak o kom jiném, sakra. A od 4. srpna půjde na Vltavě čtení Sestry na pokračování. Dvacet dílů v rámci Četby s hvězdičkou.
Aktuality

Jáchym Topol 60

Z mnoha pohledů výjimečný český spisovatel Jáchym Topol oslaví kulatiny. Narozený je 4. srpna 1962. Jistě se bude zítra a dalších pár dnů o něm psát a mluvit. A to je velmi dobře, protože když už moderní česká literatura, tak o kom jiném, sakra. A od 4. srpna půjde na Vltavě čtení Sestry na pokračování. Dvacet dílů v rámci Četby s hvězdičkou.
 | Tomáš Weiss
Kniha čtyř esejů nás přibližuje o krok blíž k záhadné umělkyni: je exkurzí do její celoživotní vášně pro literaturu a zkoumáním, kde nachází inspiraci. Je cestou k psychologii Eleny Ferrante a k tajemství její tvorby.
Aktuality

Na okraji psaní a četby Eleny Ferrante - kdo může vyprávět čí příběh?

Kniha čtyř esejů nás přibližuje o krok blíž k záhadné umělkyni: je exkurzí do její celoživotní vášně pro literaturu a zkoumáním, kde nachází inspiraci. Je cestou k psychologii Eleny Ferrante a k tajemství její tvorby.