Poprvé česky vybrané eseje Josepha Conrada - rozhovor s Petrem Onuferem

/ Tomáš Weiss

Srdce temnoty anglického spisovatele Josepha Conrada (1857 - 1924) bylo inspirací pro slavný film Apokalypsa Now. Autor, který se narodil v 19. století na území dnešní Ukrajiny, patří v anglicky psané literatuře k vyhlášeným stylistům. A také k velmi jasně myslícím lidským bytostem.
Srdce temnoty anglického spisovatele Josepha Conrada (1857 - 1924) bylo inspirací pro slavný film Apokalypsa Now. Autor, který se narodil v 19. století na území dnešní Ukrajiny, patří v anglicky psané literatuře k vyhlášeným stylistům. A také k velmi jasně myslícím lidským bytostem.

Připravil jste k vydání vůbec první výbor Conradovy esejistiky. V čem je jedinečnost jeho přemýšlení o světě a literatuře?

S dovolením bych si vypomohl pasáží z vlastního doslovu k onomu výboru, nazvanému Poznámky o životě a literatuře: „Kdokoli se kdy Josephem Conradem hlouběji zabýval, musel si všimnout, že jeho dílo celkovým laděním osciluje mezi dvěma póly: ryzí temnotou, beznadějí, nihilismem, odcizením – a neokázalou vírou a odhodlaností, étosem námořnického chlapáctví, vědomím pocitu sounáležitosti. S jistou mírou zjednodušení lze konstatovat, že zatímco ve svých prózách se autor přiklání spíše k onomu „temnějšímu“ pólu, v esejích inklinuje k principu sounáležitosti, smyslu pro povinnost, k onomu ,ponětí o dobré službě‘… Netřeba dodávat, že jeden pól je bez druhého nemyslitelný.“

Conrad byl námořník, který se kvůli zdraví dal na literaturu. Navíc – vynikající stylista psal jazykem, který se naučil až v dospělosti. Co tyhle skutečnosti pro jeho psaní znamenají?

Začnu tím prvním: že se Conrad na psaní vrhnul až v sedmatřiceti letech, znamená mimo jiné, že už vycházel z hotového, zcela utvořeného náhledu na svět; nemusel se k němu „propsat“ jako valná většina jeho kolegů (odtud myslím mj. pramení jeho niterný, byť neokázalý moralismus). Jiná věc ovšem je, že odmalička vyrůstal v intelektuálním prostředí, a literatura tak pro něj byla vždy něčím naprosto přirozeným. Co otázky jazyka týče, nemám tušení (a pro mistrovství, s nímž Conrad s angličtinou coby osvojeným jazykem zachází, nemám srovnání; srovnatelný mi nepřijde ani tak často vzývaný Nabokov).

J. L.Borges prý o Conradovi, lakonicky řekl: Velmi zvláštní dobrodinec. Co tím asi myslel?

Těžko říct, to by asi nejlépe věděl sám Borges. Tipl bych si, že mluvil právě o Conradově zvláštním moralismu, prodchnutém sice hlubokou skepsí, leč zcela nezdolném.

Conrad se narodil na území dnešní Ukrajiny jako Józef Teodor Konrad Nalęcz Korzeniowski. Jeho otec byl ruským samoděržavím vězněn. O Rusku věděl asi svoje, že?

Conrad rád tvrdil, že o Rusku neví zhola nic; pravdou však je, že o Rusku věděl vše, co o něm vědět lze. První tři eseje Poznámek o životě a literatuře jsou toho nejlepším dokladem. Nad jasnozřivostí, s níž Conrad v roce 1905 popisuje budoucí osud ruského impéria, se tají dech i po sto deseti letech; totéž platí i pro jeho analýzu ruské duše. Shodou okolností jsem dané eseje překládal v době, kdy probíhala ruská invaze na Krym – a ve zprávách viděl oživlé vše, co Conrad popisuje ve svých esejích. 

Co říkáte bonmotu, že má Conrad u čtenářů trochu smůlu, protože je pro dobrodruhy moc intelektuální a pro intelektuály moc dobrodružný?

Sám Conrad v dopise jedné své polské přítelkyni k danému tématu poznamenal lakonicky: „Nejsem a nikdy nebudu populární spisovatel.“ Na druhou stranu, jeho dílo se čte dodnes – a snad se hned tak číst nepřestane, v kánonu světové literatury je myslím usazeno velice pevně. Onen bonmot by ostatně bylo možné obrátit naruby a konstatovat, že dobrodruhům Conrad přinese nějaké to intelektuální obohacení a intelektuálům zase trochu toho dobrodružství – a obojí velice nevtíravě.

Další články

V květnovém čísle literárního časopisu Host vychází rozhovor se spisovatelem Václavem Kahudou. Jeho novinka Vítr, tma, přítomnost dost elektrizuje český literární svět. Nad Kahudou se vznáší jednak legendární Houština, ale také pověst toho, který to umí s češtinou a nekouká moc na to, která konfekce se zrovna letos nosí. Tady ukázka z rozhovoru. Zveme vás tímto ke Kahudovi i k novému číslu časopisu.
Rozhovory

Nový Host o novém Kahudovi se starým Kahudou

V květnovém čísle literárního časopisu Host vychází rozhovor se spisovatelem Václavem Kahudou. Jeho novinka Vítr, tma, přítomnost dost elektrizuje český literární svět. Nad Kahudou se vznáší jednak legendární Houština, ale také pověst toho, který to umí s češtinou a nekouká moc na to, která konfekce se zrovna letos nosí. Tady ukázka z rozhovoru. Zveme vás tímto ke Kahudovi i k novému číslu časopisu.
 | Ondřej Horák
Nechali jsme už Kostičas představit autorku Samanthou Shannonovou. Ještě nás ale zajímal pohled překladatelky, Lenky Kapsové.
Rozhovory

Temně pohádkový mix sci-fi, gotického románu a paranormálních aktivit

Nechali jsme už Kostičas představit autorku Samanthou Shannonovou. Ještě nás ale zajímal pohled překladatelky, Lenky Kapsové.
 | Tomáš Weiss
Těžko hledat mezi nově vyšlými knihami větší aktualitu. Popis budoucího Ruska jako nesvobodné středověké země v rozkladu. Do češtiny přeložil knihu Vladimira Sorokina Telurie rusista Libor Dvořák.
Rozhovory

Tři otázky pro....Libora Dvořáka

Těžko hledat mezi nově vyšlými knihami větší aktualitu. Popis budoucího Ruska jako nesvobodné středověké země v rozkladu. Do češtiny přeložil knihu Vladimira Sorokina Telurie rusista Libor Dvořák.