Jak dobrý pocit je nenechat si srdce spadnout do kalhot

/ Lois Lowryová

Její první česká kniha - Dárce - byla ukázkou toho, jak by v budoucnu mohl vypadat totalitní stát se svým terorem štěstí. Druhá autorčina kniha je holdem těm, kteří se dokázali vzepřít nacistické totalitě. Být menší a slabší ještě neznamená, že musí člověk žít v předklonu. A zase napsáno tak, že mohou číst dospívající i rodiče. Pro tuhle schopnost jsou její knihy jedinečné. Víc o obsahu knihy v doslovu autorky.
Její první česká kniha - Dárce - byla ukázkou toho, jak by v budoucnu mohl vypadat totalitní stát se svým terorem štěstí. Druhá autorčina kniha je holdem těm, kteří se dokázali vzepřít nacistické totalitě. Být menší a slabší ještě neznamená, že musí člověk žít v předklonu. A zase napsáno tak, že mohou číst dospívající i rodiče. Pro tuhle schopnost jsou její knihy jedinečné. Víc o obsahu knihy v doslovu autorky.

Doslov
Jak moc je Annemariin příběh pravdivý? Věděla jsem, že tuhle otázku dostanu. A tak se pokusím vám vypovědět, kde končí fakta a začíná fantazie. Annemarie Johansenová je výplod mé fantazie, ale vznikla na základě příběhů, které mi vyprávěla moje kamarádka Annelise Plattová, jíž tuhle knížku věnuji a která vyrůstala v době nacistické okupace v Kodani.
Vždycky mě fascinovalo a dojímalo, když mi vyprávěla o strádání, které v té době zažila ona sama, její rodina a všichni sousedé, ale ještě víc mě zasáhlo její vyprávění o statečnosti a soudržnosti dánského lidu semknutého pod vládou milovaného krále Christiana X.
A tak jsem stvořila malou Annemarie a její rodinu, zasadila je do kodaňského bytu v ulici, kterou jsem sama procházela, a představila si, jak by se asi jejich život vyvíjel v dobách kolem roku 1943.
Dánsko se Německu vzdalo roku 1940, to je pravda, a je také pravda, že to bylo z důvodů, které tatínek v knížce vysvětluje Annemarie: země byla malá a nechráněná, její armáda nestála co do počtu za řeč. Kdyby se Dánové snažili bránit, nacisté by je snadno rozdrtili. A tak se král Christian vzdal – nepochybně velice nerad – a cizí vojáci přes noc obsadili celou zemi. Okupovali ji od toho dne celých pět let. Bylo je vidět téměř na každém rohu, vždy se zbraní a dokonale upravené, měli pod palcem noviny, železnici, vládu, školy, nemocnice a vůbec každodenní život všech Dánů.
Ale krále Christiana si nikdy nepodrobili. Je pravda, že se každé ráno sám projížděl na koni po ulicích, bez stráže, a zdravil se se svým lidem. Dokonce i ta historka, kterou tatínek vypráví Annemarie – o chlapci, kterého se německý voják zeptal: „Kdo je ten člověk na koni?“ –, sice zní tak dobře, jako by byla vymyšlená, ale doopravdy se stala a je zaznamenaná v jednom z dobových dokumentů.
Je také pravda, že v srpnu 1943 Dánové potopili celé svoje loďstvo právě ve chvíli, kdy se je Němci chystali převzít pro svoje účely. Moje kamarádka Annelise si na to pamatuje a jistě se tehdy při výbuchu a následné záři požáru na obloze vzbudila i spousta dalších dětí, tak jako malá Kirsti.

V roce 1943 na židovský Nový rok, největší židovský svátek rabín v kodaňské synagoze skutečně všechny věřící varoval (tak jako Rosenovy), že je Němci chtějí shromáždit a „vystěhovat“. K onomu rabínovi se tahle informace dostala přes vysokého německého důstojníka, který ji předal dánské vládě a odtud se dostala k židovské komunitě. Dotyčný Němec se jmenoval G. F. Duckwitz a já doufám, že i dnes, po tolika letech, na jeho hrobě nikdy nechybí květiny, protože to byl statečný a soucitný člověk.

A tak se stalo, že Židé, s výjimkou několika, kteří varování nevěřili, unikli prvním raziím. Uprchli díky pomoci Dánů, kteří je přijali, nakrmili a oblékli, ukryli je a pomohli jim do bezpečí
ve Švédsku. V týdnech po židovském Novém roce se podařilo téměř celou židovskou populaci – bezmála sedm tisíc lidí – propašovat do Švédska. A ten nenápadný ručně obšívaný kapesník, který Annemarie donesla strýčkovi? To už ale určitě musí být výmysl autorky, která potřebovala mladičkou hrdinku. Ne. I ten kapesník je historický fakt. Když nacisté začali prohledávat rybářské lodě s pomocí psů cvičených na vyhledávání ukrytých lidí, švédští vědci se rychle pustili do práce na látce, která by jim v tom zabránila. Ze sušené králičí krve a kokainu vytvořili účinný prášek: krev přilákala psy, ale když si přičichli, kokain dočasně otupil jejich čich. Skoro všichni kapitáni měli podobný kapesník a jeho účinky zachránily celou řadu životů.
Tajné operace, které zachránily Židy v Dánsku, řídila dánská odbojová organizace sestávající, tak jako většina odbojových skupin, z mladých a odvážných lidí. Peter Neilsen, byť ve skutečnosti neexistoval, zastupuje všechny tyhle mladé odvážné nadšence, kteří mnohdy zemřeli rukou nepřítele. V zápiscích dánských vůdců odboje jsem narazila na příběh mladíka jménem Kim Malthe-Bruun, kterého Němci zajali a popravili v pouhých jednadvaceti letech. Četla jsem o něm, jako jsem předtím četla o mnoha jiných: sabotáž na tomhle místě, past jinde, polapení a únik. Po čase se čtenářům omrzí líčení i těch nejhrdinštějších činů.
A pak, bez jakéhokoli varování, jsem otočila stránku a uviděla Kima Malthe-Bruuna na fotografii. Měl na sobě rolák a husté světlé vlasy měl rozevláté větrem. Ze stránky na mě upřeně hleděly jeho oči. Viděla jsem ho před sebou, mladičkého a odhodlaného, a srdce mi div nepuklo žalem. Ale zároveň to mlčenlivé odhodlání v chlapeckých očích dodalo odhodlání i mně: odhodlání vyprávět jeho příběh a s ním příběh všech Dánů, kteří sdíleli jeho sny. Ráda bych tyhle řádky zakončila odstavcem, který jeden z těchhle statečných mladíků napsal svojí matce v den před svou popravou.... chtěl bych, abyste všichni měli na paměti, že nesmíte ve snech vzpomínat na dny před válkou, ale že musíte snít, mladí i staří, o ideálu lidské slušnosti vzpírající se úzkoprsosti a předsudkům. To je ten velký dar, po kterém naše země lační, něco, na co se může těšit každý pasáček a do čeho se může začlenit, věc, pro kterou
může pracovat a bojovat. Po tomhle daru – daru lidské slušnosti – nepochybně dodnes lační všechny země. A já doufám, že tenhle dánský příběh nám připomene, že je možné takhle žít.

Další články

Ve smutný den moderní české historie přinášíme ukázku z právě dopsaného příběhu publicisty Aleše Palána s názvem Lovci komunistů. V roce 1952 v Posázaví došlo k jednomu mordu. Ti, kteří v tom byli nevinně, byli po několika letech odsouzeni k trestu smrti, někteří viníci naopak žijí spokojeně dodnes. Je to ovšem ještě jedna skupina lidí, taková, která si myslí, že by viníci žít neměli... Detektivní příběh o tom, jestli je správné zabíjet komunisty. K vydání připravuje Host.
Ukázky

OKO v předstihu: Lovci komunistů

Ve smutný den moderní české historie přinášíme ukázku z právě dopsaného příběhu publicisty Aleše Palána s názvem Lovci komunistů. V roce 1952 v Posázaví došlo k jednomu mordu. Ti, kteří v tom byli nevinně, byli po několika letech odsouzeni k trestu smrti, někteří viníci naopak žijí spokojeně dodnes. Je to ovšem ještě jedna skupina lidí, taková, která si myslí, že by viníci žít neměli... Detektivní příběh o tom, jestli je správné zabíjet komunisty. K vydání připravuje Host.
 | Aleš Palán
Clint Eastwood podle té předlohy natočil film, který má několik oscarových nominací. Americký sniper - tak nazval svůj příběh odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle. Legenda moderní americké armády. Člověk, vycvičený k likvidaci protivníka. Voják, chránící přesnými zásahy své kolegy. Setiny vteřiny, milimetry. Rozkazy, smrt, svědomí....
Ukázky

Neutíkej před sniperem, stejně umřeš, jenom unavenej!

Clint Eastwood podle té předlohy natočil film, který má několik oscarových nominací. Americký sniper - tak nazval svůj příběh odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle. Legenda moderní americké armády. Člověk, vycvičený k likvidaci protivníka. Voják, chránící přesnými zásahy své kolegy. Setiny vteřiny, milimetry. Rozkazy, smrt, svědomí....
 | Tomáš Weiss
Mudr. Radkin Honzák (1939) je psychiatr. Ale také psychoterapeut, který má blízko k bio-psycho-sociálnímu přístupu k pacientům. Tedy k tomu, že jsme mixem genetiky, výchovy a sociálních vazeb. A když se poroucháme, musíme při opravě brát ohled na všechna tři kritéria. Knižní rozhovor s panem doktorem připravila  Renata Červenková a jmenuje se příznačně: Všichni žijem v blázinci
Ukázky

Část psychopatů sedí v kriminále, druhá v čele států a korporací

Mudr. Radkin Honzák (1939) je psychiatr. Ale také psychoterapeut, který má blízko k bio-psycho-sociálnímu přístupu k pacientům. Tedy k tomu, že jsme mixem genetiky, výchovy a sociálních vazeb. A když se poroucháme, musíme při opravě brát ohled na všechna tři kritéria. Knižní rozhovor s panem doktorem připravila Renata Červenková a jmenuje se příznačně: Všichni žijem v blázinci