John Cage a zvuk jeho slov

/ Tomáš Weiss

V roce 2012 to bylo 100 let od narození jedné z nejpozoruhodnějších postav hudby 20. století - Johna Cagea (1912 - 1992). Rozsáhlý výběr z jeho korespondence pod strohým názvem The Selected Letters of John Cage vyšel až v roce 2016 a je adekvátní náhradou jeho neexistující autobiografie.
V roce 2012 to bylo 100 let od narození jedné z nejpozoruhodnějších postav hudby 20. století - Johna Cagea (1912 - 1992). Rozsáhlý výběr z jeho korespondence pod strohým názvem The Selected Letters of John Cage vyšel až v roce 2016 a je adekvátní náhradou jeho neexistující autobiografie.

Z předmluvy:

John Cage se narodil ve druhé dekádě dvacátého století a zemřel v poslední. Prožil jedno z nejdramatičtějších a nejrychleji se měnících století ve světové historii. Dětství strávil v atmosféře po první světové válce a do dospělosti vstupoval koncem velké hospodářské krize.K rozpadu desetiletého manželství s Xenií Kashevaroffovou došlo zhruba v době vypuknutí druhé světové války. Střední věk prožíval v době studené války, která přerostla v „horkou“ v Koreji a ve Vietnamu. Šokující vraždy tří amerických vůdců – Johna F. Kennedyho (1963), Martina Luthera Kinga (1968) a Roberta Kennedyho (1968) poznamenaly šedesátá léta, v jejichž závěru (1969) se Neil Armstrong a Buzz Aldrin prošli po Měsíci.

.....

Za svých téměř osmdesát let žil Cage pod patnácti prezidenty – od Williama Howarda Tafta po George H. W. Bushe. Za svého života viděl pokrok ve zlepšení lidských podmínek: hnutí za občanská práva, za osvobození žen, mírové hnutí a projevy alternativní kultury. V Cageových dopisech se odráží jen málo z těchto bouřlivých událostí. Skoro jako by Cage žil politicky neuvědomělý život, nicméně tyto události se více než bohatě odrážejí v jeho osmidílném, šestnáct let trvajícím projektu nazvaném Diary: How to Improve the World (You‘ll Only Make Matters Worse), poprvé kompletně vydaném v roce 2015 nakladatelstvím Siglio Press. Cageův

.....

Deník je mozaikou myšlenek, výroků, slov a příhod týkajících se zlepšení světa. Ve svém Deníku je Cage občanem světa, zaměřeným na zlepšení života na zemi, zatímco v dopisech je skladatelem, zaměřeným na úlohu hudby ve zlepšování světa. Znovu a znovu nacházíme projevy obojího v jeho komunikaci s ostatními: jeho neustálé puzení k originalitě a nápaditosti, jeho neustálou pozornost k lidem a místům, jeho vyhýbání se politické angažovanosti a jeho víru v efektivní využití technologií, která byla živena myšlenkami a dílem MarshallaMcLuhana a R.BuckminsteraFullera. Zdál se být ve své misi prakticky neúnavný. To, co často označoval jako vrozenou sluneční náturu, je skoro vždy zjevné, když představuje svět jako místo nových možností, humoru a naděje.

...

Cageova náhlá smrt v srpnu 1992 změnila životy řady lidí.Ocitla jsem se v pozici někoho, kdo věděl nejvíce o mnoha aspektech jeho života–samozřejmě o jeho nejnovějších dílech, ale také, kde jsou schovány peníze, kdy se krmí kočka, kde jsou náhradní klíče a jaký je Cunninghamův denní rozvrh. Stala jsem se, protože nikdo jiný nebyl, opatrovníkem všech věcí Johna Cage.

Po roce dojíždění přes celou Ameriku co dva týdny a života s kufrem jsem nicméně začala vadnout.Jednou při večeři jsem navrhla Merceovi,ať vytvoříme strukturu, nějakou organizaci, institut – něco, co by lépe podpořilo naše úsilí o spravování životního díla jeho partnera.Měl pro to porozumění- zavolal Allanu Sperlingovi, příteli-právníkovi, který již dlouho působil v představenstvu Cunningham Dance Foundation, a věc byla rychle vyřešena. Tak vznikl John Cage Trust.

...

Nedovedli jsme si představit, jaký druh příběhu nám Cageova korespondence bude vyprávět: klidná, stálá sága o neobyčejném životě amerického experimentálního skladatele dvacátého století.Cageovy rané dopisy rodině, přátelům a učitelům odrážejí zaujaté hledání identity, směřování a místa. Zpočátku neměl jasno ve výběru svého povolání – postupně se chtěl stát kazatelem, spisovatelem, básníkem, skladatelem.V rozhodnutí se pro moderní hudbu Cage směřoval, i když s oklikami, k „hlavě hnutí“, uctívanému rakouskému skladateli Arnoldu Schoenbergovi, který se usadil v Los Angeles. Jeho sebedůvěra narůstala při studiích a pak při vlastním vyučování, vystupování a kompoziční činnosti na Cornish School v Seattle. Ke konci svých třicátých let píše plynně a s lehkostí svým intelektuálním druhům: Pierru Boulezovi a Davidu Tudorovi, zejména o technických záležitostech kompozice a interpretace, a Peteru Yatesovi o otázkách estetiky, hudební historie a stylu.

Jestliže Cageovy vybrané dopisy jej ukazují hlavně jako skladatele, činí tak v kontextu neobyčejně širokém: komponování a provádění skladeb, to jistě, ale také mykologie, cestování, filozofie, šachů, jídla, náboženství a umění.A zatímco nás informují o podivuhodně širokém rozsahu jeho aktivit, odkrývají také něco z jeho vnitřního života. Navzdory této skutečnosti existuje jen málo dopisů jeho nejbližším kolegům: Robert Rauschenberg a Jasper Johns jsou zastoupeni minimálně. Jedinou výjimkou jsou dopisy Merceovi Cunninghamovi ze začátku čtyřicátých let, které zachycující obtížné počátky jejich vztahu.

Ve svých dopisech Cage většinou neprozrazuje nic, co se týká témat touhy a lásky, až na tři význačné výjimky: dopisy Pauline Schindlerové (která byla vedle Xenie druhým objektem jeho milostného vzplanutí ve třicátých letech), již zmiňované dopisy Cunninghamovi (překrývající se s posledními roky manželství s Xenií) a dopisy Davidu Tudorovi (který si získal Cageovu pozornost a srdce v padesátých letech). Cageův vztah s Pauline Schindlerovou byl zjevně konzumován, vztah k Davidu Tudorovi nejspíše ne.Vztah s Cunninghamem, jak osobní, tak pracovní, přetrval nějakých padesát let.

Z předmluvy Laury Kuhnové vybralo OKO

Další články

V rámci spisů Jáchyma Topola, které průběžně vycházají v Torstu, přišla řada na publicistiku. Vychází chronologický sborník jeho novinářské práce Výstup Jižní věží. Jako redaktor psal Topol v průběhu víc jak třiceti  let s časopisy Jednou nohou / Revolver Revue, Sport, Informační servis a Respekt, později se několik let podílel na chodu kulturní rubriky Lidových novin.
Ukázky

Označme policajty jmenovkami aneb Topol novinářem

V rámci spisů Jáchyma Topola, které průběžně vycházají v Torstu, přišla řada na publicistiku. Vychází chronologický sborník jeho novinářské práce Výstup Jižní věží. Jako redaktor psal Topol v průběhu víc jak třiceti let s časopisy Jednou nohou / Revolver Revue, Sport, Informační servis a Respekt, později se několik let podílel na chodu kulturní rubriky Lidových novin.
 | Jáchym Topol, Tomáš Weiss
Knihy Mlýn od Michala Vaněčka je časosběrný dokument (zahrnující více než 100 let), který je zpracován na podkladě skutečného příběhu. Navíc se čtenáři mohou přímo na skutečné místo události, kde se děj odehrával, zajet podívat, neboť hoslovický mlýn v okrese Strakonice je nyní kulturní památkou a rovněž se stává častým objektem pro filmaře.
Ukázky

Slib, který ovlivnil celé generace

Knihy Mlýn od Michala Vaněčka je časosběrný dokument (zahrnující více než 100 let), který je zpracován na podkladě skutečného příběhu. Navíc se čtenáři mohou přímo na skutečné místo události, kde se děj odehrával, zajet podívat, neboť hoslovický mlýn v okrese Strakonice je nyní kulturní památkou a rovněž se stává častým objektem pro filmaře.
 | Michal Vaněček, Tomáš Weiss
„Druhá půlka padesátých let. Stalin před nedávnem zemřel. Skrz Libeň projíždí vlak. V dělnické periferii Prahy stále žijí a pracují dělníci. Za jedním rozsvíceným oknem pozoruje malá školačka okolní svět. Co se jí dnes přihodilo a co ji čeká zítra? Říkají o ní, že je epes krotilelka tygrů…“ Víc jak půl století staré "tweety" připravil k vydání syn Tobiáš Jirous  a a jednotlivé zápisky ilustroval linoryty Matěj Lipavský. Foto u článku Bohdan Holomíček.
Ukázky

Krátké deníkové zápisy Věry Jirousové z let 1956 - 1963

„Druhá půlka padesátých let. Stalin před nedávnem zemřel. Skrz Libeň projíždí vlak. V dělnické periferii Prahy stále žijí a pracují dělníci. Za jedním rozsvíceným oknem pozoruje malá školačka okolní svět. Co se jí dnes přihodilo a co ji čeká zítra? Říkají o ní, že je epes krotilelka tygrů…“ Víc jak půl století staré "tweety" připravil k vydání syn Tobiáš Jirous a a jednotlivé zápisky ilustroval linoryty Matěj Lipavský. Foto u článku Bohdan Holomíček.