Rok 1989 v deníku statečného občana, socialisty a jogína Rudolfa Battěka

/ Tomáš Weiss

Rudolf Battěk (1924 - 2013) patřil k těm představitelům disentu, kteří se snažili oslovit různé společenské skupiny a přimět je k větší aktivitě a případné participaci. Tenhle duší a tělem socialista podepsal Chartu, spoluzaložil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a Hnutí za občanskou svobodu. Za svoje názory byl tento statečný člověk odsouzen totalitou v součtu na několik let vězení.
Rudolf Battěk (1924 - 2013) patřil k těm představitelům disentu, kteří se snažili oslovit různé společenské skupiny a přimět je k větší aktivitě a případné participaci. Tenhle duší a tělem socialista podepsal Chartu, spoluzaložil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a Hnutí za občanskou svobodu. Za svoje názory byl tento statečný člověk odsouzen totalitou v součtu na několik let vězení.

Zcela specifickou stránku deníku představuje Battěkova reflexe aktivit politické policie. Bezmála polovinu normalizace strávil ve vyšetřovací vazbě či ve vězení a do roku 1989 zažil celou řadu rozmanitých forem státní represe a šikany. Z tohoto pohledu jej v roce 1989 mohla StB jen stěží něčím překvapit. Byl si vědom mocenského rozložení sil a zbytečně nevyhledával konflikt. Současně neváhal dát jasně najevo svůj nesouhlas s postupem zasahujících uniformovaných příslušníků i „estébáků“ a zásadně odmítal vypovídat a cokoli podepisovat. Neustále počítal s tím, že může být znovu zatčen a odsouzen. „Podstupovat to riziko,“ uvedl v rozhovoru v květnu 2007, „to byl předpoklad toho, aby se člověk mohl nějakým výrazným způsobem angažovat.

Ostatně to byl právě Battěk, kdo s Ladislavem Lisem, Alexandrem Vondrou a Janou Petrovou vyjednával s mocenskými orgány možnost uspořádání vzpomínkové akce u příležitosti výročí smrti Jana Palacha.Ta nakonec vyústila v týden trvající protirežimní demonstrace v centru Prahy, které zásadním způsobem přispěly k pádu komunistického režimu v Československu. Co se odehrávalo 16. ledna v pražských ulicích, vylíčil Battěk výmluvně: „Než odcházíme ze Savarinu, přicházejí lidé z Příkopů s kapesníky v rukou – venku je cítit slzný plyn – v pěší zóně je uprostřed asi 9 velkých antonů a na Můstku je velký oblak slzného plynu, který se táhne k Prašné bráně“. Když o tři dny později znovu „začala policie zuřivě a bezhlavě mlátit lidi – ity ležící na zemi – tedy opět brutalita a demonstrace síly a násilí proti obyvatelům,“ navrhl Ladislav Lis v manifestaci nepokračovat. Battěk trval na tom, že chtějí-li lidé takto dát najevo svůj postoj vůči „totalitě“, nemá se jim to rozmlouvat.

z úvodního textu Deníku 1989, na které spolupracovali badatelé z Ústavu pro soudobé dějiny AV Michaela Tučková, Marek Suk a Tomáš Vilímek

............

Kromě kultury ducha, dbá Rudolf Battěk i na kulturu své tělesné stránky. I jóga, jak jí rozumí, má v kombinaci s mystickými důrazy člověku napomáhat k exodu z niterného soustředění k průnikům navenek; přitom si v tomto duchovním pohybu neukládá žádných hranic. Tato duchovní cvičení podniká sociolog a politik ve vězeňské cele, v níž umí odpočítávat tisíce kroků, jejichž přesný počet sděluje i čtenářům svých listů z vězení, které vyšly pod titulem Jako červenej Karkulák.

Ukázka z Deníku 1989:

So. 7. 1. 1989 

ráno mě bolela hlava a trochu mám i bolest u srdce – necvičím. Dopoledne jdu nakoupit do samoobsluhy. Mladí z Brna, kteří se ohlásili, nepřijeli. V 15 h. jsem u Havla – je tam schůzka pracovní skupiny sympozia (Kantůrková, [Libuše] Šilhánová, Lis, Vondra – ten odešel). Návrh Evy Kantůrkové na uspořádání sborníku příspěvků ze sympozia „Československo ’88“ byl přijat – Eva nám dala koncept. V 18 h. je skoro po roce schůzka kolektivu mluvčích Ch77 v bytě v Dejvicích u Kaplanů. Sešlo se velké fórum lidí – asi třicet – nástup nových mluvčích – schůzi vede trochu byrokraticky Tomáš Hradílek – probírají se návrhy nových dokumentů – je jich mnoho (Havel navrhuje dva – tři do roka), diskuse se také rozvíjí o vztahu Ch77 k nezávislým iniciativám, a zejména HOSu – upozorňuji, že existuje rozdíl mezi výrazně politickou činností HOSu a Ch77, opírající se o základní prohlášení. Mluvili mnozí – také [Jaroslav] Šabata a Štern, ale nikdo výrazně nepodpořil – mimo mě – pozici HOSu – dojem ze setkání byl matný.

Po. 9. 1. 1989 

ráno v 9 h. jsem u kpt. Krpálka – vrací mi malou část zabavených věcí z prohlídky + psací stroj. Chová se velmi slušně – k zabaveným videokazetám řekl, že by nahrávku smazali a pak by mi ji vrátili; s tím jsem nesouhlasil, neboť je tam nahrávka mých „oslovení“ (John Baker) zcela nepolitických. Jel jsem pak objednat stuhy na věnce pro pietní akt k Janu Palachovi. Odpoledne jsme se setkali u Václava Havla k projednání postupu k výročí smrti Jana Palacha. Jsme tam s Láďou Lisem a Sašou Vondrou. Havel nás informuje o anonymním dopise, který dostal od jakési skupiny hromadných sebevražd, vyjadřující sympatie k Ch77 a oznamující, že v neděli 15. ledna vzplane živá pochodeň na Václavském náměstí. Havel napsal okamžitě „krásný“ dopis a hned ho odtelefonoval ven všem rozhlasům. Nevylučoval jsem podvrh – Vašek byl přesvědčen o pravosti. Později se ukázalo, že to pravděpodobně byla polická záležitost, aby měli důvod zasáhnout na Václavském náměstí. Ne kvůli pietnímu kladení věnců, ale kvůli vyvolávání zmatků hrozbou veřejného upálení. – Dohodli jsme se, že můj návrh jít jednat na NVP jako dobrá vůle zamezit konfrontaci je správný – přítomní ho přijali – večer ho projednáme na schůzce nezávislých aktivit. V 18 h. jsme se sešli v ÚKDŽ – zástupci nezávislých aktivit – a dohodli se, že zítra přijde na NVP jednat Battěk, Lis, Vondra, [Jana] Petrová. – My s Lisem jedeme ještě k [Václavu] Bendovi a dokončujeme redakci Šternova textu k Palachovu výročí – nazvali jsme ho na můj návrh „Výzva Jana Palacha“. Dochází k polemice mezi Bendou a Lisem, zda se máme připojit k výzvě pietního aktu k Janu Palachovi – Benda je proti – nakonec zůstává jen při vydání našeho prohlášení.

 

 

 

Další články

Rozhovor s předním českým biochemikem a prorektorem Karlovy Univerzity Janem Konvalinkou je výletem do světa vědy, smrtících virů, i nevědeckých fám; do zákulisí koronavirové pandemie i chyb, kterých jsme se dopustili.  Knižní rozhovor pořídil Aleš Palán a jeho součástí jsou fotografie z karantény z jara 2020, které Jan Šibík pořizoval od prvního dne pandemie.
Ukázky

Aleš Palán se ptá biochemika Jana Konvalinky nejen na viry

Rozhovor s předním českým biochemikem a prorektorem Karlovy Univerzity Janem Konvalinkou je výletem do světa vědy, smrtících virů, i nevědeckých fám; do zákulisí koronavirové pandemie i chyb, kterých jsme se dopustili. Knižní rozhovor pořídil Aleš Palán a jeho součástí jsou fotografie z karantény z jara 2020, které Jan Šibík pořizoval od prvního dne pandemie.
 | nakl. Prostor
Mám Ti vůbec co říct? Děsím se prázdných vět. Knihy by přece měli psát moudřejší a inspirativnější lidé. Opravdoví dobrodruzi. Zkušení odborníci. Hrdinové, učenci, mudrci, umělci, pamětníci! Že velcí lidé dokážou velké věci, je celkem jasná věc. Chtěla bych ale ukázat něco jiného. Že ty veliké lidi máme v sobě všichni. Že má cenu snít a sny (si) plnit. Anna Dejmková - Cesto(do)pis
Ukázky

Na kole v hidžábu i pyžamu

Mám Ti vůbec co říct? Děsím se prázdných vět. Knihy by přece měli psát moudřejší a inspirativnější lidé. Opravdoví dobrodruzi. Zkušení odborníci. Hrdinové, učenci, mudrci, umělci, pamětníci! Že velcí lidé dokážou velké věci, je celkem jasná věc. Chtěla bych ale ukázat něco jiného. Že ty veliké lidi máme v sobě všichni. Že má cenu snít a sny (si) plnit. Anna Dejmková - Cesto(do)pis
 | nakl. Kalich
"Pakliže je pravda, že „epidemie je společenský fenomén, který má i několik lékařských aspektů“, jak s oblibou napůl ironicky říkal velký německý lékař konce 19. století a otec patologické anatomie Rudolf Virchow, pak nastal okamžik teď anebo nikdy: musíme se vzpamatovat a pokusit se některé z těch nelékařských aspektů této záležitosti popsat. Ty potěšitelné, i ty nemilé." Bernard - Henri Lévy - Virus, ze kterého šílíme
Ukázky

Už jsme z tohoto viru zešíleli?

"Pakliže je pravda, že „epidemie je společenský fenomén, který má i několik lékařských aspektů“, jak s oblibou napůl ironicky říkal velký německý lékař konce 19. století a otec patologické anatomie Rudolf Virchow, pak nastal okamžik teď anebo nikdy: musíme se vzpamatovat a pokusit se některé z těch nelékařských aspektů této záležitosti popsat. Ty potěšitelné, i ty nemilé." Bernard - Henri Lévy - Virus, ze kterého šílíme