Jakou roli hráli jeskyně v příběhu člověka?

/ nakl. Machart

Pozorný čtenář se v pozoruhodné knize Člověk a podzemní svět od Michala Hejny Pozorný čtenář 
se dozví o významu jeskyní v jednotlivých civilizacích a o vývoji pohledu na vznik jeskyní a krápníkové výzdoby v průběhu staletí. Pozná mnoho ve své době významných a dnes téměř zapomenutých učenců a také nahlídne, jak to kdysi bylo s draky, obry, trpaslíky a jinými jeskynními 
příšerami.
Pozorný čtenář se v pozoruhodné knize Člověk a podzemní svět od Michala Hejny Pozorný čtenář se dozví o významu jeskyní v jednotlivých civilizacích a o vývoji pohledu na vznik jeskyní a krápníkové výzdoby v průběhu staletí. Pozná mnoho ve své době významných a dnes téměř zapomenutých učenců a také nahlídne, jak to kdysi bylo s draky, obry, trpaslíky a jinými jeskynními příšerami.

Ukázka z Úvodu:

....................

Jeskyně byly využívány lidmi téměř odjakživa, o čemž svědčí bohaté archeologické nálezy. To vedlo k tomu, že byl pravěký člověk dříve nazýván také člověkem jeskynním. Věřilo se, že lidé sídlili v jeskyních trvale, nebo aspoň větší část svého života. Dnes se přikláníme k tomu, že lidé trávili většinu života mimo jeskyně a do nich se uchylovali pouze dočasně. Proč ale máme doklady o životě pravěkých lidí převážně z jeskyní?

Odpověď je jednoduchá. Jeskyně nejsou ovlivňovány změnami počasí a geologickými pochody, a působí tak jako přírodní konzervy. A tak zatímco se pozůstatky pravěké lidské činnosti mimo jeskyně v naprosté většině vlivem změn počasí rozpadly, byly vodou odplaveny pryč, nebo naopak překryty vrstvami mladších sedimentů a zarostly vegetací, v jeskyních úspěšně přečkaly desítky tisíc let. Jeskyně ale nesloužily pouze jako útočiště. Dnes už víme, že lidé našeho typu, Homo sapiens, už v překvapivě dávné době dokázali myslet abstraktně (na rozdíl od svých současníků neandrtálců Homo neanderthalensis). O mnoha jeskyních tak dnes víme, že sloužily jako pravěké svatyně a u ještě více jeskyní se o tom důvodně domníváme. Není tomu tak dávno, co jsme našim pravěkým předchůdcům tuto schopnost upírali a považovali je za divochy na úrovni zvířat.

Když v roce 1879 zvolala pětiletá dcera dona Marcelina de Satuola jeden z nejslavnějších archeologických výkřiků – „torros, torros“ –, málokdo tušil, že se brzy změní naše vnímání pravěkých lidí. Don Satuola se totiž právě věnoval vykopávkám starých kostí ve španělské jeskyni Altamira a výkřik jeho dcery patřil jí právě objeveným malbám na stěnách jeskyně. Ty byly pokryty nádhernými obrazy pravěkých bizonů a dalších zvířat. Donu Satuolovi ovšem nález štěstí nepřinesl. Tehdejší vědecká obec ho jednoznačně zamítla, prohlásila ho novodobým padělkem a Satuola byl prohlášen za podvodníka.

Teprve v roce 1902, pod tíhou dalších nálezů podobných pravěkých obrazáren, bylo uznáno stáří maleb v Altamiře kolem 20 000 let. Don Satuola se ale této satisfakce nedožil, v té době byl už čtrnáct let mrtvý. Od té doby byly nalezeny stovky jeskyní s pravěkými kresbami a jejich nálezy už neznamenají takovou senzaci jako kdysi. Přesto mnohdy překvapí, kam až se pravěcí lidé odvážili. Přesuneme-li se ze Španělska do sousední Francie, najdeme v jeskyni Grotte de Niaux malby až ve vzdálenosti devět set metrů od vchodu a v jeskyni Rouffignac ve stále ještě úctyhodných šesti set padesáti metrech. V jeskyni Grotte de Pergousset se lidé dokázali plazit více než tři sta metrů dlouhou chodbou vysokou místy pouhých dvacet pět centimetrů a v jeskyni v Grotte de Christian byly nalezeny otisky bosých nohou v patnáct metrů hluboké propasti.

Historie objevování pravěkého člověka, osudy slavných archeologů, antropologů a dalších vědců, ať už za svého života zatracovaných (jako nebohý don Marcelino) či oslavovaných, přinášejí spoustu zajímavých příběhů. Těmto tématům však už bylo v minulosti věnováno mnoho knih a jsou veskrze známá či lehko dohledatelná. Kniha, kterou drží čtenář v ruce, si dává jiný cíl: ukázat na osudy lidí, kteří s jeskyněmi spojili část či většinu svého profesního života. Lidí, kteří přestali koukat na jeskyně jako na boží či Boží výtvory a začali přemýšlet, kde se tady vlastně vzaly. A nezabývali se pouze vznikem jeskyní, ale také vznikem jeskynní výzdoby či nálezy podivných kostí. Většina názorů a teorií uvedených na stránkách této knihy dnes vyvolá na tváři čtenáře shovívavý úsměv. Autor však nemá v žádném případě snahu staré učence zesměšňovat. Naopak, všichni se snažili přemýšlet jinak, než bylo tehdy zvykem, šli proti všeobecně uznávaným myšlenkám a často jim to přinášelo nepochopení a problémy nejen ve formující se vědecké obci, ale ještě před dvěma stovkami let i v obci náboženské.

Nejtěžším úkolem tehdejších učenců nebylo pouze přijít s novou teorií, ale prosadit se s ní proti církevním dogmatům. Právě jeskyním z pohledu náboženství se budeme věnovat v první části knihy. Vliv jeskyní na vznik dnes nejrozšířenějších náboženství byl pouze velmi okrajový, ale přeci jen nějaký byl. Překvapivou roli hrály jeskyně například u zničení hříšných měst biblické Sodomy a města Iram popsaného v Koránu. Nejvýznamnější starověký náboženský text spojený s jeskyní se týká narození boha Mithry. Ten se podle íránské tradice narodil v jeskyni a tam učinil svůj největší počin, zabití býka. Proto Mithrovi ctitelé uctívali svého boha v jeskyních, nebo alespoň v prostorách podobných jeskyním. Od Íránců převzal kult Mithry i antický Řím. A právě starým Řeckem a Římem celou knihu zahájíme. Jeskyně se zde nacházejí nejen v náboženství a mytologii, ale poprvé se zde setkáváme i s názory na jeskyně, které snesou i z dnešního pohledu přízvisko vědecké.

Michal Hejna

Další články

"Období niterného ticha na mě působí stejně blahodárně jako zdravá strava, několik nocí vydatného spánku nebo hodiny strávené sportem… Díky tichu postupně načerpávám nové sily a energii. Tělo se uklidňuje, zbavuje se nahromaděného stresu – zkrátka se uzdravuje." Michel Le Van Quyen: Mozek a ticho
Ukázky

Čím jsme tišší, tím je mozek aktivnější!

"Období niterného ticha na mě působí stejně blahodárně jako zdravá strava, několik nocí vydatného spánku nebo hodiny strávené sportem… Díky tichu postupně načerpávám nové sily a energii. Tělo se uklidňuje, zbavuje se nahromaděného stresu – zkrátka se uzdravuje." Michel Le Van Quyen: Mozek a ticho
 | nakl. Garamond
Občas se přece jen neodvážíme důvěřovat vlastní touze. Stává se to právě v okamžiku významné zkušenosti, kdy se domníváme, že si nezasloužíme lásku. Někdy se zase zalekneme vlastní síly a raději se smíříme se situací. Jak může v dnešní době fungovat ženský archetyp Máří Magdalény, který vzniknul v dávném hlubokém patriarchátu? Linda Jaroschová - Mám se ráda taková, jaká jsem
Ukázky

Hledání archetypu ženy, schopné milovat sebe i druhé

Občas se přece jen neodvážíme důvěřovat vlastní touze. Stává se to právě v okamžiku významné zkušenosti, kdy se domníváme, že si nezasloužíme lásku. Někdy se zase zalekneme vlastní síly a raději se smíříme se situací. Jak může v dnešní době fungovat ženský archetyp Máří Magdalény, který vzniknul v dávném hlubokém patriarchátu? Linda Jaroschová - Mám se ráda taková, jaká jsem
 | nakl. Alpha book
Výzkumy inteligence rostliny začaly už před mnoha lety a jejich výsledky jsou jednoznačné: rostliny prokazují obdivuhodné schopnosti, daleko přesahující naši představivost. Dokážou nejen po svém slyšet, čichat nebo hmatat, ale dokážou spolu komunikovat a je možné u nich sledovat i určité sociální chování. Víc o tom např. v knize italského profesora Stefano Mancusa Vnímavá zeleň, kterou napsal spolu s novinářkou Alessandrou Violou. Uvolněte rostlinám místo v parlamentech světa!
Ukázky

Přivítejte rostliny mezi inteligentními stvořeními

Výzkumy inteligence rostliny začaly už před mnoha lety a jejich výsledky jsou jednoznačné: rostliny prokazují obdivuhodné schopnosti, daleko přesahující naši představivost. Dokážou nejen po svém slyšet, čichat nebo hmatat, ale dokážou spolu komunikovat a je možné u nich sledovat i určité sociální chování. Víc o tom např. v knize italského profesora Stefano Mancusa Vnímavá zeleň, kterou napsal spolu s novinářkou Alessandrou Violou. Uvolněte rostlinám místo v parlamentech světa!