Pár krvavých šrámů od zázraku reality

/ nakl. Viriditas

Adam Borzič (1978) je básník, terapeut a buddhista. Také šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Jeho sedmá sbírka Legendy pokračuje v jeho originálním českém poetické vnímání reality, mystiky a místa člověka, který ve svém dušotěle poskakuje historickými, geopolitickými a náboženskými souřadnicemi. A touží po porozumění, soucitu a vyrovnanosti.
Adam Borzič (1978) je básník, terapeut a buddhista. Také šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Jeho sedmá sbírka Legendy pokračuje v jeho originálním českém poetické vnímání reality, mystiky a místa člověka, který ve svém dušotěle poskakuje historickými, geopolitickými a náboženskými souřadnicemi. A touží po porozumění, soucitu a vyrovnanosti.

Barokní touha

Tolik let toužím po slově,

které si ustele v rudých oblacích,

které načechrá světlo jak tabák v dóze,

které se rozlije jako nebeská modř na plátně

v dlouhém setmělém sále,

tolik let toužím po slově,

které lze vyslovit jako slavnost bouřky,

jež se snáší na hrušně a jabloně,

pokrývá je jakoby svatebním závojem.

 

Slovo znělé a současně tlumené

jako kroky na tlustém tepichu,

slovo ladné jako labuť na řece,

a současně horké, až jeho vášnivost

podobá se mozolnaté ruce,

která by mohla probodnout tmu,

ale poslední vteřinu se obrátí

k tichému světlu, jež sálá z těla

oblého jako zeměkoule,

takové slovo toužím vyslovit.

 

A chvějí se mi u toho rty

a to chvění je jarním vánkem,

který konejší nahotu chvíle,

která pije z karafy rozpuštěný sníh.

 

Ach, toto arktické jaro,

kdy stromy obalené růžovým šílenstvím lásky,

ty Rubensovy děti z říše stromů,

ty růžové ohně sestupující tenkým sklem času

mrznou tak jako my po nekonečné zimě,

kdy jsme trpěli naším mírným morem,

a někteří umírali a někteří padali únavou,

a všichni do jednoho jsme se báli

a tísnili ve svých příbytcích

a svítily nám monitory ve dne v noci

a vše bylo stále stejné, vše se opakovalo

stále znovu a znovu, a teď to studené jaro…

 

I v něm se ale milují hráškový princ kaštan

a starorůžová nevěsta třešeň, i v něm večerní světlo

barví naše domy medem, až mě to nutí vzpomenout

na jeden sen, který se mi zdál, když mi bylo 19 let.

Tehdy v podobném hustém tekoucím světle

byl jsem Matkou Boží v orientálním stanu,

těhotnou Pannou a čekal jsem, až porodím.

Nikdy už jsem pak znovu necítil tak šílený mír.

 

Od těch dob zůstala ve mně touha

vyslovit – porodit slovo, jež by v sobě neslo Slovo,

a zatím žiju v době, kdy slova jsou lehká jako hovna

a plavou v našich mediálních mísách, plují naší myslí,

podivně děravá, zmrzačená, nadnášená bublinkami času.

 

Nejsem konzervativec, neuctívám sutanu ani uniformu,

neděsím se mládí světa, jen v té touze po kosmickém slově

jsem stařec i mládě, vždy znovu sedím ve vratkém člunku,

který se nejistě houpe, a nade mnou pás hvězd, které pase

nebeský pastýř s mírnými rysy v protáhlé tváři, a čekám

na to Slovo, roztoužený dychtivě natahuju ruku,

otevírám ústa, přivírám oči, v tom pohybu až nehybný

jak socha oslněná tryskajícím světlem.

Legendy

261

Další články

Hlavním příběhem Krajiny zjevení Václava Vokolka, umístěným ve středu pomyslného literárního oltáře, je skutečná událost, která se odehrála roku 1849 v Mcelích u Nymburka. Třem dívkám se tu opakovaně zjevila Matka Boží, rozmlouvala s nimi, zjevila jim údajně mnohá tajemství.
Ukázky

Možnost zázraku uprostřed drtivé reality

Hlavním příběhem Krajiny zjevení Václava Vokolka, umístěným ve středu pomyslného literárního oltáře, je skutečná událost, která se odehrála roku 1849 v Mcelích u Nymburka. Třem dívkám se tu opakovaně zjevila Matka Boží, rozmlouvala s nimi, zjevila jim údajně mnohá tajemství.
 | nakl. Argo
Šestnáct stromů na Sommě od Larse Myttinga je romantický historický thriller, který je zároveň strhujícím trhákem a reflexivní cestou k sobě, k dějinám, ke smyslu života a k individuální morální zodpovědnosti. Norsko, Edvard, jeho prastrýc, britský letec za druhé světové, jeho dědeček, podporující nacisty, vzpomínky na bitvu u Sommy, kde padlo milión vojáků a šestnáct ořešáků.
Ukázky

Spletitý příběh o válce, rodině, tajemství, a ano, o dřevě

Šestnáct stromů na Sommě od Larse Myttinga je romantický historický thriller, který je zároveň strhujícím trhákem a reflexivní cestou k sobě, k dějinám, ke smyslu života a k individuální morální zodpovědnosti. Norsko, Edvard, jeho prastrýc, britský letec za druhé světové, jeho dědeček, podporující nacisty, vzpomínky na bitvu u Sommy, kde padlo milión vojáků a šestnáct ořešáků.
 | nakl. Argo
Nová Tana Frenchová je vždy důvodem k radosti... Přečtěte si ji jednou kvůli zápletce, a pak znovu kvůli jejímu krásnému a chytrému stylu. Bývalý detektiv Cal Hooper je k smrti unavený a útěk z rušného Chicaga do odlehlé vesničky na západě Irska mu připadá jako dokonalý nápad. Koupí si polorozpadlý dům, plánuje jeho rekonstrukci a procházky po nekonečně zelených kopcích. Jenže pak dojde ke zločinu a on může na odpočinek zapomenout.
Ukázky

Detektiv Cal Hooper nebude odpočívat, bude vyšetřovat...

Nová Tana Frenchová je vždy důvodem k radosti... Přečtěte si ji jednou kvůli zápletce, a pak znovu kvůli jejímu krásnému a chytrému stylu. Bývalý detektiv Cal Hooper je k smrti unavený a útěk z rušného Chicaga do odlehlé vesničky na západě Irska mu připadá jako dokonalý nápad. Koupí si polorozpadlý dům, plánuje jeho rekonstrukci a procházky po nekonečně zelených kopcích. Jenže pak dojde ke zločinu a on může na odpočinek zapomenout.