Co všechno stojí mezi námi a obrazem

/ John Berger

Vydávat v českém překladu knihu, která se ke čtenářům poprvé dostala v roce 1972, může působit jako celkem pošetilý počin. V případě publikace Způsoby vidění však myšlenky a interpretace, s nimiž britský kritik, spisovatel, scenárista a výtvarník John Berger přichází, s odstupem času nic ze své aktuálnosti neztrácejí. Kniha vznikla na základě televizních pořadů BBC.
Vydávat v českém překladu knihu, která se ke čtenářům poprvé dostala v roce 1972, může působit jako celkem pošetilý počin. V případě publikace Způsoby vidění však myšlenky a interpretace, s nimiž britský kritik, spisovatel, scenárista a výtvarník John Berger přichází, s odstupem času nic ze své aktuálnosti neztrácejí. Kniha vznikla na základě televizních pořadů BBC.


1.
Pohled předchází slovům. Dítě vidí a rozpoznává věci dříve, než umí mluvit. Existuje však také jiný význam, v němž vidění předchází slovům.Vidění je to, co ustavuje naše místo v okolním světě. Tento svět vysvětlujeme pomocí slov, avšak slova nikdy nemohou vyvrátit skutečnost, že jsme jím obklopeni. Vztah mezi tím, co vidíme, a tím, co víme, není nikdy jednou provždy určen. Každý večer vidíme západ slunce. Víme, že se od něj Země odvrací. A přece tato znalost, takové vysvětlení nikdy zcela neodpovídá našemu pohledu. Surrealistický malíř Magritte vždy přítomnou propast mezi slovy a viděním komentuje v malbě nazvané Klíč ke snům.
.
Způsob, jakým vidíme věci, je ovlivněn tím, co víme či čemu věříme. Ve středověku, kdy lidé věřili ve fyzickou existenci pekla, musel pohled na oheň znamenat něco odlišného než dnes. Přesto jejich představa pekla vděčila za mnohé pohledu na vše stravující oheň a výsledný popel – stejně tak jako jejich zkušenosti s bolestivými popáleninami.Když je člověk zamilovaný, přináší pohled na milovanou osobu pocit celistvosti, jemuž se nemohou žádná slova a objetí vyrovnat: celistvosti, které se může dočasně přiblížit pouze akt milování. A přesto vidění, jež předchází slovům a nikdy jimi nemůže být zcela postihnuto, není záležitostí mechanického reagování na vnější podněty. (Takto bychom o něm mohli uvažovat, pouze pokud vyčleníme malou část procesu, která se týká oční sítnice.) Vidíme pouze to, na co se díváme. Dívat se představuje akt volby.
Jako výsledek takového jednání je nám to, co vidíme, přiblíženo na dosah – ačkoliv ne nezbytně nutně na dosah ruky. Dotknout se něčeho znamená situovat sebe sama do vztahu vůči dané věci. (Zavřete oči, pohybujte se po místnosti a povšimněte si, že schopnost doteku je čímsi jako nehybnou, omezenou formou zraku.) Nikdy se nedíváme pouze na jedinou věc; vždy se díváme na vztah mezi věcmi a námi. Náš pohled je v nepřetržité činnosti, neustále v pohybu, bez přestání udržující věci okolo sebe v dohledu, utvářející, co je pro nás v daný okamžik přítomné.
Brzy poté, co se naučíme dívat, uvědomíme si, že i  nás lze spatřit. Oko druhého člověka se spojuje s naším vlastním zrakem, aby plně stvrdilo fakt, že jsme součástí viditelného světa.
Pokud přijímáme, že kopec před námi můžeme vidět, přistupujeme zároveň na to, že z onoho kopce můžeme být spatřeni. Reciproční rozměr vidění je ještě hlubší povahy než u mluveného dialogu. A dialog je často pokusem právě tuto skutečnost vyjádřit – pokusem vysvětlit, ať již metaforicky, či doslovně, jak „vidíš věci ty“, a pokusem zjistit, jak „vidí věci on“.Ve smyslu, v  němž používáme dané slovo v  této knize, jsou veškeré obrazy vytvořeny člověkem. Obraz je pohled, který byl znovu stvořen nebo reprodukován.Jedná se o výjev, či soubor výjevů, jenž byl odpoután od místa a času, ve kterém se poprvé objevil, a následně uchován – po několik chvil či několik staletí. Každý obraz představuje způsob vidění. Dokonce i fotografie. Na rozdíl od toho, co se o fotografiích  předpokládá,  nejsou  pouhým  mechanickým  záznamem.  Pokaždé,  když se díváme na fotografii, jsme si, jakkoliv nepatrně, vědomi přítomnosti fotografa vybírajícího daný pohled z nekonečného množství dalších možných pohledů. Platí to
dokonce i pro tu nejvšednější rodinnou momentku. Způsob vidění fotografa se odráží v jeho volbě objektu. Způsob vidění malíře je znovu utvářen prostřednictvím stop, jež zanechává na plátně či papíře. A přestože každý obraz představuje nějaký způsob vidění, naše vnímání či porozumění obrazu závisí rovněž na našem vlastním způsobu vidění. (Například zpěvačka Sheila je jednou známou osobností z mnoha. Z našich osobních důvodů je ale ona tou jedinou, pro niž máme oči.)
Obrazy zpočátku vznikaly proto, aby evokovaly podobu něčeho nepřítomného. Postupně začalo být zřejmé, že obraz může přežít to, co znázorňuje, že může zachycovat, jak něco či někdo kdysi vypadal, a tím pádem i to, jak byl kdysi objekt zobrazení vnímán druhými lidmi. O něco později bylo za součást záznamu uznáno rovněž specifické vidění tvůrce. Obraz se stal záznamem, kterak X viděl Y. Takové pojetí bylo výsledkem rostoucího vědomí individuality, doprovázeného narůstajícím historickým vědomím. Bylo by zbrklé pokoušet se tento vývoj nějak přesně datovat, v Evropě však toto vědomí existovalo od počátku renesance. Žádná jiná památka či text pocházející z minulosti nemůže nabídnout tak přímé svědectví o světě obklopujícím jiné lidi v jiných dobách. Obrazy jsou v tomto ohledu přesnější a bohatší nežli literatura. Takové tvrzení však neznamená, že bychom k umění přistupovali jako k pouhému dokumentu a popírali tak jeho výrazové či imaginativní kvality. Čím nápaditější dílo je, tím hlouběji nám dovoluje sdílet umělcovu zkušenost viditelného.Přesto je způsob, jakým lidé pohlížejí na obraz, když je představen jako umělecké dílo, ovlivněn celou řadou naučených předpokladů o umění.
Předpokladů týkajících se:
KRÁSY
PRAVDY
GENIALITY
CIVILIZACE
FORMY
SPOLEČENSKÉHO POSTAVENÍ
VKUSU
APOD.

 

Další články

Od roku 1985 psal Eco pravidelně své Poznámky pro časopis L´Espresso. Nejprve několik let týden co týden, později ob týden. Kniha Od hlouposti k šílenství (v originálu pojmenována citátem z Danta Pape Satan Aleppe) vyšla jako další výběr z této "deníkové" práce. Z práce,jak víme, od února 2016 definitivně uzavřené.
Ukázky

Další Ecovy poznámky na krabičkách od sirek

Od roku 1985 psal Eco pravidelně své Poznámky pro časopis L´Espresso. Nejprve několik let týden co týden, později ob týden. Kniha Od hlouposti k šílenství (v originálu pojmenována citátem z Danta Pape Satan Aleppe) vyšla jako další výběr z této "deníkové" práce. Z práce,jak víme, od února 2016 definitivně uzavřené.
 | Tomáš Weiss
"Tato kniha vychází jako úkaz, svědectví naší doby, našich nadějí z extrapolace současnosti i strachů a obav z toho samého. Pokrok je dvojsečný meč. A zatím to vypadá, že je to na nás lidech, jak si jej ukováme." 2036 - Jak budeme žít za dvacet let? Kniha několika autorů z různých oblastí. Kniha, která zaujala čtenáře natolik, že si vynutila rychlý dotisk.
Ukázky

Těšíte se na budoucnost nebo se jí bojíte? Tady je výhled do roku 2036...

"Tato kniha vychází jako úkaz, svědectví naší doby, našich nadějí z extrapolace současnosti i strachů a obav z toho samého. Pokrok je dvojsečný meč. A zatím to vypadá, že je to na nás lidech, jak si jej ukováme." 2036 - Jak budeme žít za dvacet let? Kniha několika autorů z různých oblastí. Kniha, která zaujala čtenáře natolik, že si vynutila rychlý dotisk.
 | Tomáš Sedláček
Román Zinkoví chlapci napsala nositelka Nobelovy ceny za literaturu 2015 v roce 1989 po uskutečnění asi 500 rozhovorů s veterány z afghánské války a s matkami padlých vojáků. Název odkazuje na zinkové rakve, v nichž se mrtví vojáci vraceli do Sovětského svazu. Vydána byla v roce 1992 a Alexijevičová kvůli ní několikrát stála před soudem.
Ukázky

Další Alexijevičová, tentokrát o příbězích rakví se sovětskými vojáky

Román Zinkoví chlapci napsala nositelka Nobelovy ceny za literaturu 2015 v roce 1989 po uskutečnění asi 500 rozhovorů s veterány z afghánské války a s matkami padlých vojáků. Název odkazuje na zinkové rakve, v nichž se mrtví vojáci vraceli do Sovětského svazu. Vydána byla v roce 1992 a Alexijevičová kvůli ní několikrát stála před soudem.