Spíš válečník a intrikán než papež - Jodorowsky věnoval svůj komiks Juliovi II.

/ Tomáš Weiss

Českému čtenáři důvěrně známý Alejandro Jodorowsky má v úmyslu zachytit bouřlivé dějiny Vatikánu v patnáctém a raném šestnáctém století ve volné trilogii, kterou započal sérií Borgia a v níž pokračuje Papežem ukrutným. Také pro tento příběh ze středověké Itálie využil služeb italského kreslíře Thea. e srpen roku 1503 a umírá papež Alexandr VI., vlastním jménem Rodrigo Borgia. To je ta pravá chvíle pro zapřisáhlé nepřátele Borgiů, rod della Rovere.
Českému čtenáři důvěrně známý Alejandro Jodorowsky má v úmyslu zachytit bouřlivé dějiny Vatikánu v patnáctém a raném šestnáctém století ve volné trilogii, kterou započal sérií Borgia a v níž pokračuje Papežem ukrutným. Také pro tento příběh ze středověké Itálie využil služeb italského kreslíře Thea. e srpen roku 1503 a umírá papež Alexandr VI., vlastním jménem Rodrigo Borgia. To je ta pravá chvíle pro zapřisáhlé nepřátele Borgiů, rod della Rovere.

Nástupci nemravného Alexandra VI. nebyli žádnými duchovně žijícími osobnostmi, jaké Církev tenkrát potřebovala. Stav morálního rozkladu z éry Innocence VIII. a Alexandra VI. přetrvával. Taková situace nahrála Martinu Lutherovi a Janu Kalvínovi a stala se jednou z příčin protestantské reformace, jež tragicky rozdělila tehdejší latinskou církev.

Po kratičkém pontifikátu stařičkého Pia III. byl kardinály na konkláve zvolen bývalý hlavní Alexandrův rival – kardinál Giuliano della Rovere. Přijal jméno Julius II. 

Přál umění jako málokterý jiný pontifik, na jeho dvoře umělecky vyrostli nebo se prosadili Michelangelo Buonarotti, Rafael Santi, Donato Bramante, Giuliano Sangallo aj. Papež Julius na rozdíl od Alexandra žil po osobní stránce bezúhonně, choval se ale více jako voják než náměstek Kristův. Před svým vstupem do duchovního stavu patřil k předním condottierům, tj. velitelům vojska. I jako papež častokrát seděl na koni v brnění (ačkoliv to předpisy duchovním osobám zakazovaly) a táhl do boje na obranu teritoria Církevního státu, napadaného italskými velmoži. 

Současníci líčí papeže Julia II. jako muže arogantního, panovačného, bezohledného, krutého a lakomého. Nesnesl jakýkoliv odpor a považoval sama sebe za povolaného k moci a bohatství. Jeho prchlivého a hrůzu budícího hněvu se báli nejen sloužící a podřízení kněží, nýbrž i samotní kardinálové. Vysloužil si přezdívku „Il Terribile“ (strašlivý). Tyto charakterové vlastnosti jsou patrny i na jeho tváři, jak ji zachytil Michelangelo na jeho náhrobku v Římě.

Julius II. svolal na rok 1512 do Říma všeobecný koncil, který vstoupil do dějin církve jako V. Lateránský sněm. Předtím ale francouzský král Ludvík XII. zorganizoval koncil v severoitalské Pise. Šlo o reakci na papežovo hrubé chování a jednání s lidmi, jež bylo předmětem rozhořčení z mnoha stran včetně světských vladařů. Církevní sněm ale, aby byl právoplatný, musel být papežem potvrzen. Julius ho chytře přeložil do Říma a postaral se, aby se tam nedostavilo mnoho biskupů, neboť v evropském episkopátu se proti němu vyvinula tvrdá opozice. Koncil v Lateránské bazilice v Římě pak obsadil preláty, kteří patřili k jeho příznivcům. 

V. Lateránský koncil definitivně odsoudil konciliární teorii, proklamovanou dříve na kostnickém a basilejském sněmu. Zároveň potvrdil zásadu, že papež nemůže být nikým sesazen a od nikoho souzen, a zakázal pod přísnými církevními tresty jakékoliv podplácení při papežské volbě (což se dělo před volbou Innocence VIII. a Alexandra VI.). 

Julius II. zemřel r. 1513. Historiky by mohl snad být hodnocen jako úspěšný světský vládce, jenže to na papeže zdaleka nestačí. V jeho pontifikátu postrádáme právě tak jako u jeho předchůdců duchovní orientaci a hloubku jako podstatné a prioritní hodnoty. Ty žel Julius II. neměl. Zůstal i na papežském stolci především drsným vojákem bez patřičného vztahu k náboženským záležitostem. 

převzato z immaculata.cz

Další články

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku, ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět (původně Nevděk) a zejména největší z nich, Rožmberk.
Aktuality

Developer, co uměl zadržet vodu v krajině - Jakub Krčín z Jelčan

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku, ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět (původně Nevděk) a zejména největší z nich, Rožmberk.
 | nakl. Vyšehrad
Knihy se mají dětem číst, když jsou malé...a později se jim mají dávat, nabízet, lákat k nim. Někdy je až trapné, jak se pořád připomíná, že čtení jen dobrá věc. Je pár základních věcí, které musíte pro děti prostě udělat - vytvořit jim možnosti a prostor pro čtení je jedna z nich. A ke knize jim teď můžete přidat i deskovou hru. Ty nebývají zrovna nejlevnější, takže vyhlášená sleva o 20% do 14. června se u nich hodí. Tak klasiku Osadnící z Catanu nebo deskové Narcos?
Aktuality

Dětem knihy a hry - ke Dni dětí nebo jen tak pro radost

Knihy se mají dětem číst, když jsou malé...a později se jim mají dávat, nabízet, lákat k nim. Někdy je až trapné, jak se pořád připomíná, že čtení jen dobrá věc. Je pár základních věcí, které musíte pro děti prostě udělat - vytvořit jim možnosti a prostor pro čtení je jedna z nich. A ke knize jim teď můžete přidat i deskovou hru. Ty nebývají zrovna nejlevnější, takže vyhlášená sleva o 20% do 14. června se u nich hodí. Tak klasiku Osadnící z Catanu nebo deskové Narcos?
 | Kosmas
„Žánrová čistota mi leze na nervy,“ říká Kaprálová, „pod žánr povídky se vleze ledacos. Pokud má text nějakou pointu, k něčemu spěje, tak je úplně irelevantní, jestli je psaný nějakou deníkovou formou – dokonce jsem teď tak rozjetá, že si myslím, že by se povídka dala napsat i ve verších.“ Literární pořad Karolíny Demelové a Jonáše Zbořila.
Aktuality

Liberatura s Dorou Kaprálovou o knize Ostrovy

„Žánrová čistota mi leze na nervy,“ říká Kaprálová, „pod žánr povídky se vleze ledacos. Pokud má text nějakou pointu, k něčemu spěje, tak je úplně irelevantní, jestli je psaný nějakou deníkovou formou – dokonce jsem teď tak rozjetá, že si myslím, že by se povídka dala napsat i ve verších.“ Literární pořad Karolíny Demelové a Jonáše Zbořila.