Milan Kundera: Mezi literaturou a filmem

/ DAFilms

Portál DAFilms.cz přináší možnost sledovat online nový biografický dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti režiséra Miloslava Šmídmajera. Při té příležitosti nabízí i tři filmové adaptace Kunderových knih.
Portál DAFilms.cz přináší možnost sledovat online nový biografický dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti režiséra Miloslava Šmídmajera. Při té příležitosti nabízí i tři filmové adaptace Kunderových knih.

Jméno Milana Kundery je úzce spjato s pražskou FAMU, kde nejprve studoval, později až do roku 1970 přednášel světovou literaturu. Během jeho působení na filmové škole měl nepochybný vliv na mladé filmaře nově se formující československé nové vlny. S obdivem na něj vzpomínal například Jiří Menzel, Agnieszka Holland nebo Antonín Máša.

Na přednáškách Milana Kundery se potkávali i Pavel Juráček a Hynek Bočan. V roce 1965 vznikla díky jejich tvůrčí spolupráci první Kunderova filmová adaptace Nikdo se nebude smát. Přestože měl Kundera k adaptaci výhrady, mnozí Bočanův debutový film považují za nejzdařilejší adaptaci. Nejznámějším zfilmovaným dílem se stal Žert režiséra Jaromila Jireše z roku 1968, na jehož scénáři se podílel sám Kundera. Především kniha, později i film zaznamenaly velký úspěch u domácího publika. Jeho sláva trvala však pouze krátce, do roku 1970 než byly knihy staženy z prodeje a film uložen do trezoru.

Projekt Doc Alliance (DAFilms) vznikl jako výsledek tvořivého partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu: CPH:DOXDoclisboaMillennium Docs Against GravityDOK LeipzigFIDMarseilleMFDF Ji.hlava a Visions du Réel. Cílem iniciativy Doc Alliance je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a kontinuální propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.

Další články

Kniha Padáme i na tvou hlavu je pojatá jako fanzin z devadesátek. Zachycuje jedinečnou atmosféru zaniklých squatů, alternativních center a klubů, které mezi devětaosmdesátým a rokem 2000 fungovaly v Praze. Tyto "podniky" přispívaly svou existencí k tomu, že mainstreamová kultura měla v devadesátých letech jasnou opozici, navazující myšlenkově na podzemní aktivity československé druhé kultury sedmdesátých a osmdesátých let. Grafický editor Gabriela Kontra, text Radim Kopáč.
Aktuality

Vzhůru do squatů a klubů 90. let

Kniha Padáme i na tvou hlavu je pojatá jako fanzin z devadesátek. Zachycuje jedinečnou atmosféru zaniklých squatů, alternativních center a klubů, které mezi devětaosmdesátým a rokem 2000 fungovaly v Praze. Tyto "podniky" přispívaly svou existencí k tomu, že mainstreamová kultura měla v devadesátých letech jasnou opozici, navazující myšlenkově na podzemní aktivity československé druhé kultury sedmdesátých a osmdesátých let. Grafický editor Gabriela Kontra, text Radim Kopáč.
 | nakl. Pulchra
Radomil Uhlíř (1957 - 2019) patřil k něčemu, co by se dalo nazvat mýtus umělecké svobody v sevření českých poměrů. Radomil si v nich dělal absolutně, co chtěl, ale vždy to mělo nějakou logiku. Skupina Ženy, Divadlo Vizita, Radio Limonádový Joe, Kvartet Dr. Konopného, filmy Kouř nebo Gympl...Je opravdu nemožné říct, čím Radomil Uhlíř vším byl. Ti, kteří ho znali, se shodnou na jednom: že někoho druhého takového nikdy nepoznali.
Aktuality

Sebraný spis Radomila Uhlíře Skrývám se, ale nikdo mě nehledá

Radomil Uhlíř (1957 - 2019) patřil k něčemu, co by se dalo nazvat mýtus umělecké svobody v sevření českých poměrů. Radomil si v nich dělal absolutně, co chtěl, ale vždy to mělo nějakou logiku. Skupina Ženy, Divadlo Vizita, Radio Limonádový Joe, Kvartet Dr. Konopného, filmy Kouř nebo Gympl...Je opravdu nemožné říct, čím Radomil Uhlíř vším byl. Ti, kteří ho znali, se shodnou na jednom: že někoho druhého takového nikdy nepoznali.
 | nakl. Volvox, Jiří Peňás
Novinář a aktivista za lidská práva Petr Uhl se narodil 8. října 1941 v Praze. Otec ho velmi ovlivnil svými názory, které inklinovaly k nenásilné podobě anarchokomunismu či anarchosyndikalismu. 1. prosince 2021 tento statečný muž zemřel.
Aktuality

Jsem marxista, a právě proto jsem nevstoupil do KSČ - zemřel Petr Uhl

Novinář a aktivista za lidská práva Petr Uhl se narodil 8. října 1941 v Praze. Otec ho velmi ovlivnil svými názory, které inklinovaly k nenásilné podobě anarchokomunismu či anarchosyndikalismu. 1. prosince 2021 tento statečný muž zemřel.