Podcast Dobrovský - Šídlo knižně

/ Jakub Adam - Paměť národa, nakl. Argo

Muselo se to stát, protože nakonec každý úspěšný podcast se knihy dočká. Pánové Šídlo a Dobrovský patří k vrcholným úkazům trendu, kdy političtí komentátoři vystoupí z písmen mezi lid. Nejprve prostřednictvím svých hlasů, pak obrazem, pak svým způsobem divadelními představeními, na které je možné koupit si lístek. Teď se úvodních třináct dílů podcastu objeví znovu v písmenech.
Muselo se to stát, protože nakonec každý úspěšný podcast se knihy dočká. Pánové Šídlo a Dobrovský patří k vrcholným úkazům trendu, kdy političtí komentátoři vystoupí z písmen mezi lid. Nejprve prostřednictvím svých hlasů, pak obrazem, pak svým způsobem divadelními představeními, na které je možné koupit si lístek. Teď se úvodních třináct dílů podcastu objeví znovu v písmenech.

Jane, v úvodu úplně prvního dílu podcastu jste řekl, že kdo nemá podcast, jako by nebyl. Platí to samé i v případě knížky, která vychází z podcastu?

Jan: Ne, to si vůbec nemyslím. Kniha je důležitá věc vůbec jako artefakt, jako když tesáte do kamene. A já jsem šťastný, když to někomu stojí zato vydat. S podcastem jsem to spíše myslel jako sebeironii. Ale je to teda pravda, teď se řítíme z kopce a podcast má úplně každý. Tak nevím, přemýšlím, kdy to skončíme.

Jak jste došli k rozhodnutí vytvořit publikaci?

Jan: Já to nebyl, já bych se styděl. Podle mě jsi to vymyslel ty, Jindro.

Jindřich: Jestli to nebude úspěšný, tak bych se k tomu zas nerad hlásil... Ale asi to vzniklo během nějaké debaty, jak ten náš formát ještě rozšířit. Před čtyřmi lety jsem pracoval na knize rozhovorů s Tomášem Etzlerem a myslel jsem si, že to děláme do zdi. Nakonec to zajímalo relativně hodně lidí. Tak jsem si řekl, že ačkoliv jde o trochu jiný případ a naše rozhovory už si lidé poslechli, mohlo by být celkem zajímavé se za nimi ohlédnout i v jiné podobě. Podívat se zpětně třeba na to, jak naše předpovědi dopadly, to najdete na konci každé kapitoly. Když jsem v létě tyhle dodatky připravoval, byl jsem příjemně překvapen, že jsme často měli pravdu. A to včetně prvního dílu, který jsme natáčeli po Vrběticích a tvrdili jsme, že jde o Zemanův konec v politice. Ve funkci sice strávil ještě dva roky, ale prakticky to jeho konec byl.

Jan: Jindra si tu knížku fakt odpracoval. Naše rozhovory redakčně zpracoval, zbavil je charakteru mluveného projevu a udělal z nich něco daleko „esenciálnějšího“. Ta kniha je nakonec jiná než to samotné vyprávění. Ten, kdo nás poslouchá a bude ji číst, zjistí, že tam je značný rozdíl ve formulacích.

Jindřich: Ale nejde o podvod! Je to upravený text, který se třeba dostane k lidem, co raději čtou než poslouchají. I takoví jsou.

Výběr třinácti dílů, které jsou součástí knihy, byl tedy také na vás, Jindřichu?

Jindřich: Na tom jsme se dohodli společně. Pomohl nám také Honza Sedmidubský, který se na podcastu podílí od jeho začátku. Z prvních šestadvaceti dílů jsme vybrali části, které za to stojí, a které byly více nadčasové.

Jan: A Jindra to pečlivě vybíral podle toho, jestli se nám ta předpověď vyplnila.

ukázka z rozhovoru, který vedl Jakub Adam pro Paměť národa, celý rozhovor TADY

 

Další články

Pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy. Frustra­ce z nedo­stat­ku pří­le­ži­tos­tí, nedo­stat­ku obec­ně, pro­to­že člo­věk není ve stra­ně. A pak střih — revo­lu­ce — a odteď už to všech­no bude jiné, lep­ší. Nebo ne? Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se v nové kni­ze Pláňa­ta vra­cí v čase a zkou­má, jak se pře­lom osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek mohl dotknout jed­né oby­čej­né rodiny. Foto: David Konečný
Rozhovory

Román zachycující svět, jak ho někteří nepamatují - rozhovor s Petrou Dvořákovou

Pochoďá­ky s ply­no­vou mas­kou, podo­mác­ku vyrá­bě­né mode­ly pod­le Bur­dy. Frustra­ce z nedo­stat­ku pří­le­ži­tos­tí, nedo­stat­ku obec­ně, pro­to­že člo­věk není ve stra­ně. A pak střih — revo­lu­ce — a odteď už to všech­no bude jiné, lep­ší. Nebo ne? Pet­ra Dvo­řá­ko­vá se v nové kni­ze Pláňa­ta vra­cí v čase a zkou­má, jak se pře­lom osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek mohl dotknout jed­né oby­čej­né rodiny. Foto: David Konečný
 | Michaela Dermauw, nakl. Host
Kniž­ní debut Barbory Hrínové Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku oce­ně­ní Ana­soft lite­ra 2021. Při­ná­ší sil­né pří­běhy našich sou­čas­ní­ků o hle­dá­ní. Jed­no­rož­ci sym­bo­li­zu­jí odliš­nost a jedi­neč­nost, ale také křeh­kost, kte­rá posta­vy jed­not­li­vých pří­bě­hů spo­ju­je.
Rozhovory

Jednorožci dávají prostor křehkým samotářům a věčným hledačům

Kniž­ní debut Barbory Hrínové Jed­no­rož­ci zís­kal na Slo­ven­sku oce­ně­ní Ana­soft lite­ra 2021. Při­ná­ší sil­né pří­běhy našich sou­čas­ní­ků o hle­dá­ní. Jed­no­rož­ci sym­bo­li­zu­jí odliš­nost a jedi­neč­nost, ale také křeh­kost, kte­rá posta­vy jed­not­li­vých pří­bě­hů spo­ju­je.
 | Nikola Kochová - nakl. Host
Internetový měsíčník #mojeargo přinesl ve svém letním speciálu mimo jiné rozhovor s autorem humoristické knihy United Losers Petrem Kyliánem. Napsal svůj debut - mužský román o mužích pro muže.
Rozhovory

#mojeargo 2023 - letní speciál: rozhovor Petrem Kyliánem

Internetový měsíčník #mojeargo přinesl ve svém letním speciálu mimo jiné rozhovor s autorem humoristické knihy United Losers Petrem Kyliánem. Napsal svůj debut - mužský román o mužích pro muže.