Michal Téra

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
(1976) je slavista a historik zabývající se kulturou a dějinami slovanských národů. V současné době působí na fi lozofi cké fakultě Univerzity Pardubice. Věnuje se rovněž překladům z ruštiny, polštiny a staroruštiny.
Nahoru