Michal Vašíček

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
Michal Vašíček pracuje ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., v Oddělení slavistic¬ké lingvistiky a lexikografie.
Je absolventem magisterského studia oborů slavistika všeobecná a srovnávací/rusistika (2011) a doktorského studia v oboru slovanské filologie (2016) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho hlavní odborné zájmy...
Zobrazit celý text
Nahoru