Lukáš Sláma

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
Doktorand FF UJEP ve studijním programu České dějiny. Zaměřuje se na období třicetileté války a výzkum militárních aspektů severozápadních Čech a proměny císařské armády v raném novověku. Člen řešitelských týmů interních grantů SGS FF UJEP „Proměna společnosti ve vrcholném středověku“ a „Krajina patří vítězům“. Dále se aktivně podílí na řešení...
Zobrazit celý text
Nahoru