Jiří Mikulec

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., (1962) je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR a vyučujícím na Pedagogické fakultě UK. Zabývá se českými dějinami ve středoevropském kontextu, zejména náboženskou, kulturní a politickou problematikou raného novověku. Je autorem řady knih a studií na tato témata.
Nahoru