Nejprodávanější tituly za posledních 14 dní - filosofie a náboženství

Pád vzhůru -10%
(1x)
Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst.
filosofie a náboženství

Pád vzhůru

198 Kč
178 Kč
Ginza - gnostická bible nazarejců I. -10%
(2x)
Ginza je základní svatou knihou nazarejců, kteří reprezentují prastarou tradici křesťanství, jež předchází nám známé křesťanství biblické. Obsahuje mytické příběhy o vzniku světa, o křtu Adama a jeho tří synů, o příchodu Spasitele, ad.
filosofie a náboženství

Ginza - gnostická bible nazarejců I.

390 Kč
351 Kč
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu -10%
Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu.
filosofie a náboženství

Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu

230 Kč
207 Kč
Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus -10%

Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I, vydanou poprvé v roce 2004. Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období.

filosofie a náboženství

Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus

260 Kč
234 Kč
Hledej Pokoj a zůstávej v něm -10%
Často se zneklidňujeme a chceme všechno vyřešit sami, ačkoli by bylo účinnější zůstat pokojně před Božím pohledem a nechat jej jednat, s moudrostí a mocí nekonečně větší, než je ta naše.
filosofie a náboženství

Hledej Pokoj a zůstávej v něm

129 Kč
116 Kč
Listy -10%
Listy jsou jedinou částí Platónova literárního odkazu, v níž autor mluví v první osobě. Dozvídáme se z nich mnohé o jeho poměru k historickým osobám a událostem a v neposlední řadě také ke svému vlastnímu dílu a poslání.
filosofie a náboženství

Listy

148 Kč
133 Kč
Odevzdanost do Boží prozřetelnosti -10%
Klasické dílo sedmnáctého století se stalo „učebnicí“ mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín „milost přítomného okamžiku“ vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle.
filosofie a náboženství

Odevzdanost do Boží prozřetelnosti

130 Kč
117 Kč
Základy logiky přesvědčení -10%
Kniha Základy logiky přesvědčení přináší nový a doširoka rozvinutý přístup k postojům přesvědčení (znalosti, domnívání se atd.).
filosofie a náboženství

Základy logiky přesvědčení

249 Kč
224 Kč
Historie šílenství v době klasicismu -10%
Foucaultova disertační práce Historie šílenství je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství.
filosofie a náboženství

Historie šílenství v době klasicismu

555 Kč
500 Kč
Husitská kronika -10%
(1x)
Kronika augustiniána-kanovníka Ondřeje z Řezna (1380–1438) představuje jeden z nejbarvitějších protihusitsky zaměřených textů. Autor v něm, především formou historek a karikatur, líčí počátky husitství a husitských válek.
filosofie a náboženství

Husitská kronika

328 Kč
295 Kč
Zobrazuji 21 - 30 z 429 položek
<< < 1 2 3 4 5 .. 43 > >>