Novinky z Arga ze začátku podzimu

/ nakl. Argo

Jsou sice tací, kteří tvrdí, že roční období už jsou jen dvě: zima a léto. Ale zatím ze setrvačnosti říkejme, že po létě přichází podzim. A z Arga začínají, stejně jako z ostatních nakladatelství, vylézat novinky zvýšenou frekvencí. Tak tady jsou některé z nich.
Jsou sice tací, kteří tvrdí, že roční období už jsou jen dvě: zima a léto. Ale zatím ze setrvačnosti říkejme, že po létě přichází podzim. A z Arga začínají, stejně jako z ostatních nakladatelství, vylézat novinky zvýšenou frekvencí. Tak tady jsou některé z nich.

Lewis Carroll: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem

Souborné vydání dvou světově proslulých příběhů Alenčina dobrodružství v říši divů a Za zrcadlem a co tam Alenka našla. První z obou knih vyšla v roce 1865, druhá o sedm let později, tedy téměř před 150 lety, a přesto stále znovu okouzlují velké i malé čtenáře. V bohatě ilustrovaném vydání se čtenáři setkají s křehkými a zároveň bujnými ilustracemi pražské výtvarnice Jitky Bokové – její obrazy fantazijní svět Lewise Carolla skvěle doplňují.

Bílý Králík si nasadil brejle. „Kde mám prosím, Vaše Veličenstvo, začít?“ zeptal se. „Začni od začátku,“ řekl Král, „a čti až do konce; potom přestaň.“ A Bílý Králík četl: Má příznivkyně veliká slovem mě nehaní, jen jednu věc mi vytýká: nejde mi plavání. Prý nezmizel jsem do dáli (to není chlapče lež). Co když se ona dopálí, kam před ní utečeš? Já jeden dal jí, oni pár zas jemu, ty nám víc. Tak obdržel jsi vzácný dar a mně nezbývá nic. Když do té věci nešťastné pak spadne, útěcha nám v hloubi srdce nezhasne: on nás v tom nenechá. Říct, proč jsme se tak zlobili, je tuze nesnadné. Marné je všechno úsilí, jak ji to popadne.

Juraj Červenák: Bohatýr III. Hořící říše + díl I. a II.

Chazarská říše několik staletí ovládala pobřeží Kaspického moře a dolní tok Volhy a Donu. Její sláva se však chýlí ke konci. Kyjevský kníže Svjatoslav touží posunout hranice svého mocnářství a otevřít si přístup k bohatým jižním zemím a Hedvábné cestě. Sjednotil národy severu a vede je ve znamení válečného meče proti Chazarům a jejich spojencům. Kagan a bej, nejvyšší hodnostáři říše, vyšlou na hranice obrovské vojsko, ale hrozí, že ani ono neubrání vzkvétající civilizaci před invazí bezohledných barbarů.

Od severu se blížila bouřka. Kočovníci v táborech roztroušených po stepích kolem Chvaliského moře i obyvatelé kamenných měst v deltě Itylu se jí dívali vstříc, do zlověstné temnoty, která jako zvířený kal kypěla zpoza vzdáleného obzoru, a úpěnlivě volali bohy a duše předků. Bouřku považovali za zlé znamení; dokonce přesně věděli, co zvěstuje. Zpráva o pohromě, která loni v létě postihla severní povodí Itylu, se už rozlétla do všech světových stran. Nad Chazarskou říší se vznášela zlá předtucha, že se zanedlouho přižene úplně jiné, mnohem strašnější hromobití – s ocelovými blesky, burácením prorážených bran a lijáky krve.

Juraj Červenák: Zakletý klášter

Zakletý klášter je prvním románem cyklu Šarkanovy poklady. Dobrodružný příběh s prvky detektivky, westernu a gotického hororu se dostává do rukou čtenářů s ilustracemi úspěšného výtvarníka Michala Ivana.

Sesedl tak, aby ho hřebec kryl před případnými pohledy ze špinavých oken stanice. Zatímco kůň sklonil pysky k vodě v plechovém žlabu, poutník si stáhl rukavice a několikrát sevřel a rozevřel pěsti, aby si procvičil prsty ztuhlé od držení uzdy. Nepospíchal, jeho pohyby prozrazovaly, že je naučený jednat s rozvahou. Odhrnul si lem tříčtvrtečního kabátu z matné černé kůže se střapci na rukávech a pravačkou sáhl k levému boku, kde měl k nábojovému opasku šikmo připevněné pouzdro s revolverem. Uchopil pažbu s ořechovými střenkami a vytáhl dobře udržovaný Colt Navy. Nová klapka v nabíjecím výřezu za bubínkem a vyhazovač nábojnic na pravé straně hlavně prozrazovaly, že původně perkusní zbraň je upravená pro moderní střelivo. Muž natáhl kohoutek a přejel bubínkem po levé dlani. Zbraň tichounce, hladce zacvakala, prach z cest se do ní zjevně nedostal. Neznámý ji spokojeně vrátil do pouzdra.

Šigeru Mizuki: Hitler

Biografický komiks Hitler (Gekiga Hittorá, 1971) je jedním z prvních historických děl slavného japonského kreslíře a scenáristy, jenž s potměšilým humorem vykresluje osud nechvalně proslulého německého vůdce od jeho idealistického mládí až po hořký konec v troskách Berlína.

Je to zásadní dílo pro fanoušky Mizuki, ale také úvod do práce průkopníka mangy. Ukazuje Hitlerův pobyt ve vězení, kde napsal Mein Kampf a jeho politickou manipulaci, když mu skončil trest. Mizuki zachycuje Hitlerův grandiózní obraz sebe sama svou celostránkovou ilustrací Hitlera zabíjejícího draka po dokončení manifestu. Tento fantazijní obraz je v ostrém kontrastu s tím, jak Mizuki kreslí Hitlera ve skutečnosti: hloupý, smutný a často patetický pán. Z kreseb je evidentní, že je nemožné, aby to byl muž skutečně šťastný, když je tolik jeho života poháněno nenávistí.

Cormac McCarthy: Města na planině

Města na planině (1998) tvoří závěrečný díl volné románové trilogie zasazené na americko-mexické pomezí. V roce 1952 se na ranči v Novém Mexiku, na pláních nedaleko nechvalně proslulých, hříšných a násilných měst El Pasa a Juárezu, sejdou dva hrdinové předešlých dílů: John Grady Cole ze Všech krásných koní a Billy Parham z Hranice.

Všechny macatý bude mít kovboj pro sebe. Děvky v ošuntělých nedbalkách vzhlédly z ošuntělých lenošek, na kterých posedávaly. Jinak bylo v podniku skoro prázdno. Ještě jednou zadupali a zamířili k baru; barman jim naléval whisky a oni tam stáli, prsty si posunuli klobouk dozadu a opřeli si nohu o tyč nad vykachlíčkovaným žlábkem. V rudém barovém světle a oblacích kouře pozdvihli sklenky a kývli, jako by zdravili někoho čtvrtého, kdo už tam není, hodili panáky do sebe, položili prázdné sklenky na barový pult a hřbetem ruky si otřeli ústa. Troy vystrčil bradu směrem k barmanovi a prstem obkroužil prázdné sklenky. Barman přikývl. Vypadáš, Johne Grady, jak zmoklá krysa. Taky se tak cejtim.

Marcus du Sautoy: Umění zkratky

Přední britský matematik Marcus du Sautoy svou novou knihou Umění zkratky ukazuje, jak nám matematika dovoluje řešit problémy rychle a efektivně. Autor nás provede světem zkratek - od vzorce a diagramu po kalkulus a teorii pravděpodobnosti. Dozvíme se, proč jeden diagram vedl k zásadním změnám ve zdravotní péči, proč je kalkulus největší zkratkou, která kdy byla vynalezena, nebo proč máme díky zkratkám výhodu i vůči nejvýkonnějším počítačům. 

Zkratky používáme neustále. Musíme. Na rozhodování totiž máme obvykle jen krátkou dobu. Musíme se vyrovnávat se složitými problémy a máme na to jen omezené duševní schopnosti. Jednou z prvních strategií, které jsme si vyvinuli pro řešení komplikovaných úkolů, byla heuristika: postup, který zjednodušuje problémy tím, že vědomě či nevědomě ignoruje některé informace, jež náš mozek dostává.

Isaac Asimov: Kosmické proudy

Země je radioaktivní a život na ní je možný jen v rezervacích. Trantor již ovládl polovinu Galaxie. Mezi světy, které jeho vlivu dosud odolávají, patří i Sark prosperující z vykořisťování své vazalské planety Floriny, odkud pochází kyrt, nejžádanější zboží ve vesmíru. Nyní však Florině hrozí kosmická katastrofa. Kdo má zájem na tom, aby pravda o blížící se apokalypse zůstala utajena a jedinému člověku, který o ní ví, byla vymazána paměť? Trantor? Sark? Nebo někdo jiný?

Člověk ze Země dospěl k rozhodnutí. Dospěl k němu pomalu a postupně, ale přece jenom dospěl. Uplynuly týdny od doby, kdy mohl vychutnávat pohodlí své lodě a chladný kosmický příkrov kolem ní. Přišel sem jen proto, aby předal hlášení místní kanceláři Mezihvězdného úřadu pro kosmoanalýzu, pak se chtěl hned vrátit do kosmického prostoru – ale zadrželi ho. Připadal si jako ve vězení. Dopil čaj a pohlédl na muže sedícího na druhé straně stolu. „Tady už za žádnou cenu nezůstanu,“ prohlásil.

 

Další články

"Udělat s Náčelníkem – jak zní jeho skautská přezdívka – knihu rozhovorů jsem snil řadu let. Odhodlal jsem se někdy před pěti šesti roky – a byl jsem laskavě přijat, a co se mého záměru týká, neméně laskavě odmítnut. Tak jako všichni skromní lidé, měl Míla pocit, že všechno už řekl, konkrétně napsal ve svých předchozích titulech. A co nenapsal, nestojí prý moc za řeč. Chápal jsem ho, ale nesmířil se s tím." Aleš Palán
Aktuality

Jeho knihy mění lidem život - knižní rozhovor se skautem a chodcem přírodou Miroslavem Nevrlým

"Udělat s Náčelníkem – jak zní jeho skautská přezdívka – knihu rozhovorů jsem snil řadu let. Odhodlal jsem se někdy před pěti šesti roky – a byl jsem laskavě přijat, a co se mého záměru týká, neméně laskavě odmítnut. Tak jako všichni skromní lidé, měl Míla pocit, že všechno už řekl, konkrétně napsal ve svých předchozích titulech. A co nenapsal, nestojí prý moc za řeč. Chápal jsem ho, ale nesmířil se s tím." Aleš Palán
 | nakl. Kazda
Jediný dostupný překlad stěžejního díla světové literatury je dnes kolektivní překlad tzv. Jihočeské Thelémy z roku 1931. Po 92 letech se nového překladu ujal Patrick Ouředník, který v předmluvě mimo jiné píše: "Pantagruel není jediná svobodná kniha v západní literatuře – ale dost možná nejsvobodnější. Nikoli však pro svou „společenskou nevhodnost“, nýbrž pro svou formální	smělost,	 pro	onen krok do	neznáma, vlastní velké literatuře."
Aktuality

Po 92 letech Rabelaisův Pantagruel v nové překladu Patrika Ouředníka

Jediný dostupný překlad stěžejního díla světové literatury je dnes kolektivní překlad tzv. Jihočeské Thelémy z roku 1931. Po 92 letech se nového překladu ujal Patrick Ouředník, který v předmluvě mimo jiné píše: "Pantagruel není jediná svobodná kniha v západní literatuře – ale dost možná nejsvobodnější. Nikoli však pro svou „společenskou nevhodnost“, nýbrž pro svou formální smělost, pro onen krok do neznáma, vlastní velké literatuře."
 | nakl. Volvox
Cena Josefa Jungmanna je ocenění Obce překladatelů za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v předchozím kalendářním roce.
Aktuality

Překladatelská cena Josefa Jungmanna za rok 2022: Patrik Ouředník a jeho Pantagruel

Cena Josefa Jungmanna je ocenění Obce překladatelů za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v předchozím kalendářním roce.