Kosmas OKO Magazín OKO

Rozhovory se zahraničními autory

Nakreslit Kafku

Nicolas Mahler je komiksový ilustrátor, jehož knihu "Komplett Kafka" vydalo nakladatelství Suhrkamp Verlag v roce 2024 ke stému výročí Kafkova narození a bude putovat jako výstava. Česky vyšla kniha jako Kafka v kostce před knižním veletrhem Svět knihy. Rozhovor o komiksu, Kafkovi, humoru a melancholii.

| Ulrich Fügener, Goethe-Institutu Lyon

Z padělatele obrazů žádaným malířem

Příběh Wolfganga Beltracchiho (1951) je strhujícím popisem jeho života a zároveň odhalením toho, jak funguje trh s uměním. Německý malíř vytvořil obrazy ve stylu Maxe Ernsta, Andrého Deraina, Heinricha Campendonka, Emila Filly a dalších, které se velmi úspěšně prodávaly po celém světě.

| nakl. Logos
Rozhovor Kena Loache a Édouarda Louise o nespravedlnosti světa

Rozhovor Kena Loache a Édouarda Louise o nespravedlnosti světa

Uznávaný britský režisér a angažovaný francouzský spisovatel se v živém rozhovoru dotýkají mnoha bolestí současného světa: původu nesnášenlivosti, předsudků či homofobie, negativní role sociálních sítí, bezdomovectví, násilí, postavení žen či gayů.
| nakl. Paseka
McCarthyho Cesta jako komiks

McCarthyho Cesta jako komiks

Po komiksové adaptaci Brodeckovy zprávy, kterou vydalo Argo v roce 2023, přichází Manu Larcenet s dalším zpracováním významného literárního díla. Pulitzerova cena stvrdila obrovský celosvětový úspěch románu Cesta. Larcenetova adaptace je naprosto originální, a přitom velice věrná.
| nakl. Argo
Vypadat normálně ještě neznamená normální být - rozhovor s Annette Bjergfeldt

Vypadat normálně ještě neznamená normální být - rozhovor s Annette Bjergfeldt

Román Kodaň­ská Píseň pís­ní vyprá­ví o něko­li­kage­ne­rač­ním hle­dá­ní „lás­ky sto­le­tí“, není však banál­ní a nevy­hý­bá se těž­kým téma­tům, jako jsou chu­do­ba, domá­cí nási­lí a nej­spíš i vraž­da. Záro­veň uka­zu­je svět, kde je pří­tom­na nadě­je, lás­ka a radost. Pří­běh kaž­dé posta­vy je vyprá­věn cit­li­vě, se sym­pa­ti­e­mi a cel­ko­vý dojem je bez iro­nie hřejivý.
| Nikola Kochová, nakl. Host
Připravte se, rok 2024 bude rokem Franze Kafky

Připravte se, rok 2024 bude rokem Franze Kafky

Už i v češtině máme k dispozici všechny tři díly monumentální Kafkovy biografie od Reinera Stacha, německého literárního vědce, který její přípravou a psaní strávil 18 let. Máme tak Kafku jako na dlani, v jeho letech raných, letech rozhodování i v letech poznání. Další info v ukázce z rozhovoru, který autor poskytnul v roce 2017.
| Oko
Pokud přijedete vlakem z Moskvy, je Varšava Západ. Pokud z Paříže, je to Východ.

Pokud přijedete vlakem z Moskvy, je Varšava Západ. Pokud z Paříže, je to Východ.

Jedenácti Polek a Poláků v ojedinělé knize o Polsku. Přináší bezprostřední svědectví o tom, jak hlubokou propast mezi Poláky vytvořilo osm let mocenské hry Jarosława Kaczyńského. Každý z rozhovorů vykresluje spletitou pavučinu, kterou bude muset nová vláda rozmotat, aby Polsko vrátila z postupného propadání do autoritářského režimu zpět do demokratických poměrů a do evropského hlavního proudu, kam svou velikostí patří.
| nakl. Novela Bohemica
Islandské Fargo čili Kalmann

Islandské Fargo čili Kalmann

Islandské Fargo – takové přízvisko si vysloužil román Kalmann Švýcara Joachima B. Schmidta, jehož protagonistou je stejnojmenný svérázný samozvaný šerif ze skomírající vesnice na nejsevernějším cípu Islandu. Kalmann Óðinsson zůstal mentálně dítětem, loví polární lišky a dělá ten druhý nejlepší hákarl na ostrově. A pak narazí na kaluž krve.
| ČRo Vltava
S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

S bestsellerovým Ewaldem Arenzem o postavách a vůních z románu Velké léto

Také pat­ří­te k těm, kdo pro­pad­li Sta­rým odrů­dám německé­ho spi­so­va­te­le Ewal­da Aren­ze? V čes­kých knihku­pec­tvích nově najde­te jeho román Vel­ké léto. Zatím­co Sta­ré odrů­dy vyprá­vě­jí pří­běh křeh­ké­ho přá­tel­ství dvou zra­ně­ných žen, Vel­ké léto je vzpo­mín­kou na prv­ní lás­ku z plo­vár­ny. Obě kni­hy se v Němec­ku sta­ly bestsellery.
| Michaela Dermauw, nakl. Host
Cizí lidé mi předpovídali, že budu další J. K. Rowlingová

Cizí lidé mi předpovídali, že budu další J. K. Rowlingová

V roce 2013 vydala román Kostičas (česky 2014), první knihu z plánované sedmidílné série, který záhy po vydání obsadil přední příčky žebříčku bestsellerů deníku The New York Times. Téměř přes noc se Samantha Shannonová stala fenoménem. Nejen o jasnovidcích, dracích a psaní si s autorkou povídala odpovědná redaktorka českého vydání Kateřina Šardická. Tady je ukázka:
| Kateřina Šardická, nakl. Host
Zobrazuji 1 - 10 z 91 příspěvků 123..10 >>> Zobrazit 10153050100 příspěvků